Våra kurser och utbildningar

Kurskalender
 • coachande ledarskap

  ,

  Coachande ledarskap

  Springer du omkring dagligen och släcker bränder och försöker hinna göra medarbetarnas jobb – istället för att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva jobba effektivt? Coachande ledarskap handlar om att använda samtals/mötesmetoder, samt ett förhållningssätt som uppmuntrar individer till eget tänkande, problemlösning och agerande för att nå mål.

  17900
  Läs mer
 • ,

  Att leda utan att vara chef

  Idag är det inte bara chefen som leder, även andra arbeten har ledande funktioner. Trots att du inte har formellt chefsansvar behöver du verktyg och redskap för att ta dig an ansvaret som ledare. Att leda och samordna utan att vara chef ger dig kunskaper, tips och idéer om hur du kan göra i ditt dagliga arbete för att skapa en attraktiv kultur och agera som en professionell och motiverande ledare. Läs mer här..

  15900
  Läs mer
 • Ny som chef

  , ,

  Ny som chef

  Äntligen chef! Grattis! Nu börjar livet – i alla fall nästa del av arbetslivet, att vara chef. Nu kommer du att få vara med om att jobba mot resultat och att leda dina medarbetare. Detta är kursen du behöver, där du får omedelbar trygghet för att kunna ”chefa” på bästa sätt.

  15900
  Läs mer
 • Projektledning – Företagskurs

  , ,

  Grundläggande projektledning

  Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare och projektgruppers effektivitet. Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag och är mycket praktiskt inriktad.  Du får grundläggande kunskaper för hur man driver ett projekt och säkerställer att uppsatta mål nås och fallgropar undviks.

  15900
  Läs mer
 • , , ,

  Excel Grundkurs

  Det här är kursen för dig som aldrig har jobbat med Excel som verktyg och också för dig som redan kan lite och kanske är självlärd. Du kommer att få lära dig de olika menyerna i Excel och många praktiska handgrepp. Vi kommer att gå igenom de olika funktionerna och du kommer att få träna under handledning av kursledaren.

  8900
  Läs mer
 • Presentationsteknik

  , ,

  Presentationsteknik

  Detta är en öppen kurs i presentationsteknik för dig som vill få en struktur du alltid kan följa i dina presentationer. En kurs för dig som vill känna dig säker och vill få folk att lyssna. Du kommer att utveckla dig själv, öka ditt självförtroende och upptäcka att du faktiskt “kan” och är en skicklig presentatör.

  15900
  Läs mer
 • retorik-konsten att övertyga

  , ,

  Retorik - konsten att övertyga

  Retorik-konsten att övertyga är en öppen kurs i kommunikation för dig som vill lära dig praktisk retorik med strategier för att påverka, argumentera och övertyga. Du får lära dig retoriska knep för att lyckas, en struktur i det du ska säga och att öka din trovärdighet i konversationer.

  15900
  Läs mer
 • , ,

  Praktiskt ledarskap

  Praktiskt ledarskap är en fristående fortsättningskurs inom ledarskapet. Passande bakgrund kan vara att du gått kursen ”att leda utan att vara chef” eller ”ny som chef”. Kursen är även anpassad för dig som är lite varm i kläderna och har varit ledare en tid. I denna kursen får du handfast vägledning i praktiskt ledarskap och utveckling i din roll som ledare eller framtida ledare.

  16900
  Läs mer
 • excel fortsättning

  , , ,

  Excel Fortsättning

  Excel Fortsättning – En öppen kurs för dig som vill lyfta dina kunskaper i Office Excel till nästa nivå. Kursen vänder sig till dig som jobbar dagligen med Excel och hanterar större mängder data i programmet. Du bör också ha gått grundkursen i Excel eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

  8900
  Läs mer
 • Retorik för kvinnor

  , ,

  Retorik för kvinnor

  Under kursen Retorik för kvinnor får du lära dig retorik i praktiken med syftet att argumentera och övertyga retoriskt. Du lär dig argumentera framgångsrikt, framföra dina åsikter och använda verbal judo för att behärska diskussioner. Du får lära dig att engagera dina åhörare, vinna förtroende, övertyga och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

  15900
  Läs mer
 • , ,

  Ledarskap i projekt

  16900
  Läs mer
 • Utbildning för utbildare

  ,

  Utbildning för utbildare

  Hur skulle det kännas att bli fantastiskt bra på att utbilda? Hur skulle det kännas att veta att deltagarna faktiskt lär sig? Det viktiga är inte vad du lär ut, utan vad dina deltagare lär in. Hur gör man då för att utbilda på ett pedagogiskt sätt där alla faktiskt lär sig? Där din belöning blir att deltagarna är nöjda. Att deltagarna får aha-upplevelser. Du blir en framgångsrik utbildare.

  15900
  Läs mer
 • Online - BAM - Bättre arbetsmiljö

  BAM - Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, vare sig du är chef, arbetsledare, skyddsombud eller medarbetare.

  2990
  Läs mer
 • Online - Grundläggande entreprenadrätt

  Grundläggande entreprenadrätt är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om entreprenadavtal och om byggbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06, vare sig du är beställare, entreprenör, projektledare, eller på annat sätt involverad i ett entreprenadprojekt.

  3900
  Läs mer
 • Förhandlingsteknik till ett JA

  3490
  Läs mer
 • ,

  Kurspaket - Valfria Officekurser

  3900
  Läs mer
 • Motiverande samtal MI

  ,

  Motiverande samtal - MI

  Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling.  Att behärska det motiverande samtalet ger den andre vägledning i sitt liv, men en förändring som kommer inifrån individen och inte av yttre tryck. Motiverande samtal handlar om att påverka en annan i en positiv riktning, men utifrån den andres motivation.

  1790
  Läs mer
 • ,

  Förändringsledning

  Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du

  2900
  Läs mer
 • ledarskap

  ,

  Ledarskapspaketet - Steg 1

  40560
  Läs mer
 • ,

  Ledarskapspaketet - Steg 2

  40560
  Läs mer
 • Kurspaket - Praktiskt ledarskap & Coachande ledarskap

  ,

  Kurspaket - Praktiskt ledarskap & Coachande ledarskap

  27840
  Läs mer
 • Ny som chef

  ,

  Kurspaket - Ny som chef & Praktiskt ledarskap

  26240
  Läs mer
 • ,

  Kurspaket - Att leda utan att vara chef & Praktiskt ledarskap

  26240
  Läs mer
 • mindfulness-14 dagar till bättre återhämtning

  ,

  Kurspaket – 14 dagar till bättre återhämtning + Lev livet mer närvarande

  1495
  Läs mer
 • ,

  Mindfulness - Lev livet mer närvarande

  Detta är kursen för dig som förstår att ekonomiska resultat skapas när medarbetarna lever sin fulla potential. Meditation och andningsövningar har en bevisad effekt på koncentration, fokus och ökat välbefinnande, som i sin tur leder till ett mer hållbart arbetsliv. Den här kursen är för dig som vill investera i dina medarbetare motverka stress och utmattning.

  1295
  Läs mer
 • mindfulness-14 dagar till bättre återhämtning

  ,

  Mindfulness - 14 dagar till bättre återhämtning

  Detta är kursen för dig som vill hjälpa dina medarbetare att prestera hållbart. Det är inte stress som gör oss utmattade, utan bristen på återhämtning. I den här kursen får du hjälp att skapa en rutin för återhämtning på 14 dagar. Meditation och andningsövningar har en bevisad effekt på koncentration, fokus och ökat välbefinnande.

  995
  Läs mer
 • Projektledning – Företagskurs

  ,

  SCRUM - Agil projektledning

  Under vår certifierande kurs i SCRUM får lära dig att använda de agila värdena och principerna i både projekt och vardag. Vi går grundligt igenom metoden ScrumDu kan bli certifierad via scrum.org.

  4900
  Läs mer
 • ,

  Förstå din egen och andras beteende- och kommunikationsstilar

  2490
  Läs mer
 • Clifton strength

  ,

  Clifton Strength - Förstå, använd och utveckla dina styrkor

  2490
  Läs mer
 • våga leda online

  ,

  Våga leda - sju steg som utvecklar ditt ledarskap

  2490
  Läs mer
 • ,

  Självledarskap, stress och prestation

  2990
  Läs mer
 • ,

  Online - Presentationsteknik

  2990
  Läs mer
 • , ,

  Företagskurs - BAS P och U

  Nu erbjuder vi Bas P och U som företagskurs. Utbildningen vänder sig till alla som ska agera som Bas P/Bas U, oavsett projektstorlek.

  Läs mer
 • Kurspaket – BAM & Arbetsrättens grunder

  , ,

  Företagskurs - BAM

  Läs mer
 • ,

  Företagskurs - Konflikthantering

  Läs mer
 • Stresshantering

  , ,

  Företagskurs - Stresshantering

  Läs mer
 • Hantera hot och våld på arbetsplatsen

  , ,

  Företagskurs - Hot och våld på arbetsplatsen

  Läs mer
 • SAM i praktiken

  , ,

  Företagskurs - SAM i praktiken

  Nu erbjuder vi SAM i praktiken som företagskurs hos oss på Kursakademin. Lär er systematiskt arbetsmiljöarbete för hela verksamheten.

  Läs mer
 • Tre steg mot OSA

  , ,

  Företagskurs - Organisatorisk social arbetsmiljö

  Läs mer
 • Coaching

  ,

  Coaching

  Läs mer
 • Arbetsrättens grunder

  , ,

  Företagskurs - Arbetsrättens grunder

  Läs mer
 • Förhandlingsteknik – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Förhandlingsteknik

  Läs mer
 • Retorik för chefer – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Retorik för chefer

  Boka vår företagskurs Retorik för chefer och lär dig använda retorik i ledarskapet. Detta är utbildningen som fokuserar på dig som chef. Lär dig använda den viktiga retoriken i ledarskapet. Denna utbildning fokuserar på dig som chef, ditt förhållningssätt och din kommunikativa förmåga.

  Läs mer
 • retorik för kvinnor

  , ,

  Företagskurs - Retorik för kvinnor

  Läs mer
 • Retorik – konsten att argumentera – Företagskurs

  ,

  Företagskurs - Retorik – konsten att argumentera

  Läs mer
 • Retorik – konsten att övertyga – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Retorik – konsten att övertyga

  Läs mer
 • Presentationsteknik – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Presentationsteknik

  Behöver hela gruppen en kurs i Presentationsteknik? Under vår företagskurs i Presentationsteknik lär ni er bygga upp en presentation med utgångspunkt i retoriken. Ni blir säkrare, får större självförtroende och ett oslagbart koncept som ni kan använda i din vardag.

  Läs mer
 • Projektledning – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Projektledning

  Läs mer
 • Att leda och samordna utan att vara chef – Företagskurs

  , ,

  Företagskurs - Att leda utan att vara chef

  Läs mer
 • Hantera hot och våld på arbetsplatsen

  ,

  Företagskurs - Hantera hot och våld på arbetsplatsen

  Nu erbjuder vi Hot och våld på arbetsplatsen som företagskurs. Lär er våldsnedtrappande tekniker för potentiella hotsituationer på plats.

  Läs mer
 • Kränkande särbehandling

  ,

  Företagskurs - Kränkande särbehandling

  Nu erbjuder vi Kränkande särbehandling som företagskurs i vårt kursutbud. Lär er hantera kräkningar och trakasserier direkt på arbetsplatsen.

  Läs mer
 • , ,

  Företagskurs - Personlig effektivitet

  Gå vår företagskurs i Personlig effektivitet och lär dig öka din prestationskraft, minska din stress på jobbet och strukturera upp din vardag.

  Läs mer
 • Arbetsmiljö för chefer inom offentlig sektor

  ,

  Företagskurs - Arbetsmiljö för chefer inom offentlig sektor

  Läs mer
 • ,

  Företagskurs - Arbetsmiljöarbete för byggherrar

  Läs mer
 • Arbetsmiljökunskap för chefer

  ,

  Företagskurs - Arbetsmiljökunskap för chefer

  Läs mer
 • Medieträning – Att tala med och i media

  ,

  Företagskurs - Medieträning – Att tala med och i media

  Läs mer
 • Medieträning-att vara med i tv

  , ,

  Företagskurs - Medieträning – Att vara med i tv

  Läs mer
 • Medieträning – Att skriva pressmeddelanden och debattartiklar

  , ,

  Företagskurs - Medieträning – Att skriva pressmeddelanden och debattartiklar

  Läs mer
 • ,

  Företagskurs - Samtalsmetodik för pedagoger

  Läs mer
 • ,

  Företagskurs - Samtalsteknik

  Läs mer
 • mötesteknik

  ,

  Företagskurs - Mötesteknik

  Bli en fena på strukturerade möten med vår företagskurs i Mötesteknik. Lär dig organisera, strukturera upp och planera effektiva möten.

  Läs mer
 • retorik för säljare

  ,

  Företagskurs - Retorik för säljare

  Boka en företagskurs i Retorik för säljare och bli mer framgångsrika som säljare med retorik. Lär er retoriska ”knep” och öka er säljkraft. Lär er retoriska ”knep” som ni kan använda i olika säljsituationer och bli en mer framgångsrika som säljare med hjälp av retorik.

  Läs mer
 • röst och tal blogg

  ,

  Företagskurs - Röst och tal

  Läs mer
 • retorik för chefer

  , ,

  Retorik för chefer

  Retorik för chefer – En öppen kurs inom retorik för dig som är chef och ledare i yrkeslivet och vill öka tydligheten i din kommunikation. Bli tydlig, bli förstådd, bli en framgångsrik ledare.

  15900
  Läs mer
 • Härskartekniker och retorik

  , ,

  Härskartekniker och retorik

  Hantera knepiga, avundsjuka och otrevliga människor Vill du kunna försvara dig om du blir påhoppad? Vill du kunna ge svar på tal om du blir utsatt? Vill du få respekt och känna dig stärkt? Gå då denna kurs!

  8900
  Läs mer
 • Förhandlingsteknik

  ,

  Förhandlingsteknik

  Skapa relationer, gör bra affärer, skapa vinnare Lär dig påverka vad som händer i förhandlingssituationen. Ingen förhandling är den andra lik och vi vill känna oss säkra och lyckas i denna situation. Vi måste veta hur vi påverkar, argumenterar och övertygar, vilket också innebär att vi kan göra bra affärer där alla inblandade känner att de vinner.

  15900
  Läs mer
 • retorik för kvinnor

  ,

  Kurspaket – Retorik för kvinnor & Härskartekniker

  19840
  Läs mer
 • Kurspaket – Ny som chef & Retorik för chefer

  , ,

  Kurspaket – Ny som chef & Retorik för chefer

  Kurspaketet Ny som chef & Retorik för chefer är den perfekta kombinationen för dig som är ny som chef och ledare

  25440
  Läs mer
 • retorik blogg

  ,

  Kurspaket – Presentationsteknik & Retorik-konsten att övertyga

  Kurspaketet Presentationsteknik & Retorik – konsten att övertyga är den kompletta retorik-paketet för dig som vill stärka din kommunikativa förmåga.

  25440
  Läs mer
 • , ,

  Kurspaket – Ny som chef & Presentationsteknik

  25440
  Läs mer
 • ,

  Kurspaket – Excel Grund- och Fortsättning

  Kurspaketet Excel Grund & Fortsättning ger dig de grundläggande – och avancerade kunskaper i Excel som möjliggör att du kan arbeta med programmet.

  14240
  Läs mer
 • klippkort

  Klippkort

  42070
  Läs mer
 • Utbildning för utbildare – Företagskurs

  ,

  Företagskurs - Utbildning för utbildare

  Läs mer
 • Samtalsmetodik för pedagoger – Företagskurs

  ,

  Företagskurs - Samtalsmetodik för pedagoger

  Samtalsmetodik för pedagoger är en företagskurs hos oss på Kursakademin som riktar sig till yrkesverksamma pedagoger.

  Läs mer
 • Samtalsteknik – Företagskurs

  ,

  Företagskurs - Samtalsteknik

  Läs mer
 • Skriv retoriskt, säljande & övertygande

  ,

  Företagskurs - Skriv retoriskt, säljande och övertygande

  Boka vår företagskurs Skriv retoriskt, säljande & övertygande hos oss på Kursakademin- och få genomslag i det du skriver.

  Läs mer
 • Kommunikation på arbetsplatsen – Företagskurs

  ,

  Företagskurs - Kommunikation på arbetsplatsen

  Läs mer
 • Bemötande, kundvård och retorik

  , ,

  Företagskurs - Bemötande, kundvård och retorik

  Läs mer
 • Individuell coaching-Retorik-konsten att övertyga

  ,

  Individuell coaching – Retorik-konsten att övertyga

  1495
  Läs mer
 • Individuell coaching-presentationsteknik

  ,

  Individuell coaching i Presentationsteknik

  1495
  Läs mer
 • ,

  Online - Microsoft Excel - Grundkurs

  2490
  Läs mer
 • ,

  Online - Microsoft Excel - Fortsättningskurs

  2490
  Läs mer
 • ,

  Online - Microsoft Word - Grundkurs

  2490
  Läs mer
 • ,

  Online - Microsoft Word - Fortsättning

  2490
  Läs mer
 • ,

  Online - PowerPoint - Grundkurs

  2490
  Läs mer
 • ,

  Online - PowerPoint - Fortsättning

  2490
  Läs mer
 • ledarskap

  ,

  Online - Grundläggande projektledning - Från start till mål

  3490
  Läs mer
 • retorik för kvinnor

  ,

  Online - Retorik för kvinnor

  2490
  Läs mer
 • Online - Konstruktiv konflikthantering

  2490
  Läs mer
 • Visa alla

  50+

  kurser

  4

  platser

  20000

  utbildade

  35+

  år i branschen

  SAM i praktiken

  Kunskapsbanken

  Söker du snabba tips och smarta lösningar för dina framträdanden? Kanske vill du veta mer om grundstenarna i vårt utbildningsinnehåll eller lära dig mer om hur du kan stärka ditt självförtroende genom ett par enkla steg? I vår Kunskapsbank hittar du flera inlägg som fokuserar specifikt på vissa typer av problem vi kan stöta på i vårt vardagsliv. Välkommen!

  Kunskapsbanken

  Om oss

  Oavsett var i landet du är, finns vi där för dig. Med kontor i Stockholm hjälper vi människor och organisationer över hela landet. Vår starka närvaro hjälper oss nå vårt viktiga uppdrag – att hjälpa människor och företag att hitta rätt kompetenshöjande utbildningar.