6 tips i praktisk ledarskap – Hur leder du i praktiken?

Hur många chefer idag har tagit sig tiden att fundera över hur deras ledarskap i själva verket ser ut? Är de inspirerande? Motiverande? Professionella och kunniga –  eller helt katastrofala.

Att tilldelas en exekutiv roll, oavsett om det grundas på många års erfarenhet av att inneha en chefs- eller ledarroll, innebär nödvändigtvis inte att vi är fullt utvecklade som ledare. Ett gott ledarskap grundar sig i självkännedom, och då menar vi oavsett i vilka situationer vi befinner oss.  Att avfärda kollegor som ”svåra” säger mer om ledarskapet än om kollegan i sig.

Vi behöver så klart inte agera som Dalai Lama i alla situationer, men det hjälper om vi har en förståelse för hur vi själva och olika människor i vår omgivning fungerar.

 

Här får du 6 snabba tips som du kan tänka på som ledare:

1. Istället för att titta på vem du är, vilket kan variera beroende på omständigheter. Titta istället på vad du gör och hur du agerar i olika situationer.

2. Att lära om även för våra kollegor kan vara svårt. Lär dig om vilka lärstilar som passar för vilka typer av människor du möter. Du kan då på ett enkelt sätt anpassa dina instruktioner efter person.

3. Vilka är Dina styrkor och svagheter? Det är alltid svårt att veta i stundens hetta. Men skriv en lista på dina kvalitéer för att undvika att bli ”för mycket”.

4. Bygg upp ditt tålamod för att lyssna ordentligt utan värdera informationen du mottar som bra eller dåligt.

5. Alla behöver feedback – även du. Våga ta emot och dela ut konstruktiv feedback från- och till din omgivning.

7. Att lyssna aktivt är en talang. Det är lätt att vi går in i försvarsställning när vi möts av kritik. Träna på att säga tack för input och att följa upp.

6. Lär dig prioritera – på riktigt. Gör du verkligen det du Måste göra eller enbart det som är bråttom?

 

Vill du ta nästa steg i ledarskapet kan du läsa mer om vår utbildning i Praktiskt ledarskap