8 konkreta tips när du ska förhandla

Alla hamnar vi i förhandlingar i livet, både i arbetet och på fritiden. Det kan handla om en löneförhandling med chefen eller en resursförhandling med en kollega. Eller kanske en prisförhandling med en säljare vid ett bilinköp.

Vi har skrivit en lista med åtta konkreta tips att ha med sig in i en förhandlingssituation.

  1. Var alltid förberedd när du går in i en förhandling. Du måste veta vad du vill uppnå och vad du har för argument för att nå ditt mål. Och ju mer du vet om din motpart och dennes mål för förhandlingen, desto bättre.
  2. Håll en trevlig ton och var konstruktiv under hela förhandlingen. Även om du tycker att din motpart inte spelar helt rent så tjänar du alltid på att inte gå in i ett destruktivt läge och bli tvär. Så länge du är lugn, trevlig och saklig så utstrålar du styrka och trygghet.
  3. Var aktiv i dialogen och ställ mycket frågor. Det ger ofta ett övertag i ett förhandlingsläge.
  4. Håll dig alert och släpp inte fokus på din målbild, då är risken att du helt plötsligt finner dig att gå med på ett för dåligt bud utan att egentligen ha behövt det.
  5. Om du behöver ge efter mot din motpart och släppa på dina ursprungliga krav, gör det då i små steg.
  6. En förhandling är ett utbyte. Ge inte något utan att få något tillbaka. Det du erbjuder kanske känns litet och nästan löjligt för dig, men det kan vara värdefullt för din motpart. Och vice versa.
  7. Rannsaka dig själv och var medveten om både dina starka och svaga sidor i ett förhandlingsläge. Det är något som man kan behöva påminna sig själv om till och från under en förhandling.
  8. Var vänlig och respektfull, men sätt ner foten om det behövs. Ge inte efter för fula knep, de hör inte hemma i en BRA förhandling.

Lär dig mer om Förhandlingsteknik under vår öppna kurs inom ämnet.