fbpx

Arbetsmiljö/Arbetsrätt

Här hittar du våra öppna kurser i arbetsmiljö/arbetsrätt som är kvalitetssäkert framtagna enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer

Frågan om arbetsmiljö angår oss alla inom yrkeslivet. Ständiga konflikter, okunskap om säkerhetsrutiner och stress påverkar inte bara vårt mående, men också driften av arbetsplatsen i stort.

Våra kurser i arbetsmiljö stärker dig i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Du lär dig bekämpa kränkande särbehandling eller minska vardagsstressen genom att strukturera upp ditt arbete med flera smarta lösningar.

Utbildningarna i BAM, BAS P/BAS U, SAM och OSA är dessutom kvalitetssäkrade och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Du får de kunskaper kring arbetsmiljölagen som krävs för att inneha rollen som skyddsombud- direkt efter avslutad utbildning.

Alla våra öppna kurser i arbetsmiljö/arbetsrätt finns även tillgängliga som företagskurser i vår huvudmeny. Kontakta oss, om ni behöver en skräddarsydd utbildning inom något av våra ämnesområden.

Senast uppdaterad – 2020-09-09