Att förstå härskartekniker

Begreppet härskartekniker myntades egentligen redan 1945, men de fem härskartekniker vi oftast pratar om idag definierades 1976 av den norska socialpsykologen Berit Ås. Hon satt då i Norges motsvarighet till Riksdagen och upplevde att hon ofta blev behandlad på ett manipulativt sätt av sina manliga kollegor. Efter att ha analyserat deras beteenden och bemötanden under en tid definierade hon följande fem härskartekniker:

Osynliggörande

Osynliggörande kan liknas med att ignorera någon. Till exempel om en person yttrar sig om något i ett möte och mötet fortsätter precis som inget hänt. Ett osynliggörande är ofta svårt att peka på eftersom det kan ske utan ord, men kan vara oerhört ledsamt och nedtryckande för den utsatte.

Förlöjligande

Det mycket diskuterade och debatterade uttrycket ”lilla gumman” är ett typiskt exempel på förlöjligande. Någon får sitt uttalande, åsikt, idé eller synpunkt bemött med skratt, fnys eller himlande ögon.

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning är när en person känner att oavsett vad denna gör så blir det fel. Engagerar man sig så tar man för mycket plats, är man passiv så kan man inte ta ansvar. Uttalar man sin åsikt så är man för högljudd och säger man inget så har man ingen framåtanda. Dubbelbestraffning ger en känsla av maktlöshet och att man aldrig gör rätt.

Undanhållande av information

Undanhållande av information är till exempel när ett viktigt beslut fattas vid ett tillfälle där alla i gruppen inte haft möjlighet att närvara, eller inte blivit inbjudna. Eller när någon blir informerad om ett möte eller evenemang först efter att det redan inträffat.

Påförande av skuld och skam

Påförande av skuld och skam är när man får någon att tro att det är ens eget fel att man blivit dåligt behandlad. Eller att få någon att skämmas för sina egenskaper. Den här härskartekniken förekommer ofta i samband med förlöjligande och dubbelbestraffning.

Att bemöta härskartekniker

Att utsättas för härskartekniker är både jobbigt och frustrerande. Det är ofta svårt att peka på exakt vad man utsätts för, även om man vet att man blir illa behandlad. För att bemöta härskartekniker behöver man dels kunskap om dem, och dels verktyg och metoder för att slå tillbaka och ge svar på tal.

Inom retoriken finns en stor verktygslåda full med verktyg och hjälpmedel att bemöta och bekämpa härskartekniker. På Kursakademin delar vi mer än gärna med oss av dessa!