fbpx

Bygg en presentation efter retorikens grundprinciper och få en publik som lyssnar uppmärksamt. 

Retoriken – läran om talekonsten – utvecklades redan under antiken och användes av fler välkända filosofer. En av de första att definiera retorik som konsten att övertyga var Aroistoteles, och än idag används hans indelningar av retoriken som utgångspunkt i läran.

Bygg en presentation i tre delar

Enligt retoriken byggs en bra presentation eller tal upp i tre sektioner. Början, mitten och slutet. De olika typerna av argument (som vi skrivit om i ett tidigare inlägg som du kan läsa här ») portioneras strategiskt ut i dessa tre akter av din presentation. Med den här metoden fångar du snabbt publikens uppmärksamhet, håller dem engagerade och inspirerade genom hela presentationen och ger dem ett starkt avtryck att ta med sig därifrån.

Presentationens början

Det är i presentationens början som du enligt retoriken måste fånga intresset hos dina lyssnare för att få dem att vara fortsatt uppmärksamma under resten av din presentation. Precis på samma sätt bygger vi fortfarande upp annonser, säljbrev, säljsamtal osv.
Fila mycket på den här delen av din presentation och testa den gärna på flera personer i din omgivning. Den första delen i ditt framförande är avgörande för hur uppmärksam din publik kommer vara under resten av presentationen.

Mellanakten – presentationens kärna

Mittendelen kan du tänka på som kärnan i din presentation. Här lägger du fram ditt huvudsakliga budskap och dina längre informativa argument. Det är i mitten av din presentation som du mer ingående ska förklara vad du vill förmedla och varför.
I presentationens mitt kan du även i förebyggande syfte ta upp hur du ställer dig till eventuella motargument. Det får dig att framstå som säker på din sak och skapar trygghet hos dina åhörare. Tips – spara på dina absolut bästa och vassaste argument till avslutningen!

En kraftfull avslutning

Avslutningen är den delen av din presentation som dina åhörare ska ta med sig vidare efter presentationen. Därför är avslutningen en väldigt viktig del i ditt framförande, i den sätter du avtrycken för hela ditt budskap. Därför har du men fördel sparat på dina bästa argument till sist, nu kan du använda dem i ett starkt och begrundande avslut. Ge din publik något att ta med sig och prata om på kafferasterna!

Vill du lära dig att hålla kraftfulla presentationer är du välkommen att medverka på vår utbildning i Presentationsteknik.
Välkommen på kurs!