fbpx

DISC modellen - hur använder du den i arbetslivet?

Känner du igen DISC modellen? Marstons DISC modell belyser olika beteende och kommunikationsstilar genom att dela in oss i olika färgblock. De olika färgerna ska förklara vilka drag som dominerar i oss människor. Modellen har hjälpt tusentals människor att bli mer framgångsrika genom att förklara hur vi kan ta medvetna beslut om hur vi kan anpassa vårt beteende med andra. På Kursakademin går vi grundligt igenom DISC modellen bland annat i kursen Ny som chef, då en stor del av kursen handlar om att lära sig att leda olika typer av personligheter på ett bra sätt.

Vad är fördelarna med DISC analysen då?

  1. Modellen lär dig hur du matchar rätt arbetsuppgift till rätt person vilket leder till nöjda och engagerade medarbetare.
  2. Du skapar ett inspirerande och motiverande ledarskap genom att uppmuntra dina medarbetare individuellt. DISC modellen lär dig att förstå de olika beteendeprofilerna vilket skapar ett sammansvetsat team.
  3. DISC analysen lär dig även att kunna analysera och förstå dina kunders beteendeprofiler och hur dina kunder fattar beslut. Detta resulterar i fler affärer för dig, ditt team vilket automatiskt leder till att ni förbättrar resultatet för hela företaget.
  4. Du blir ett proffs på konflikthantering genom att förstå DISC modellen då den lär dig att förstå avsikten bakom de lika konflikterna och motsättningarna.
  5. Genom att förstå DISC modellen skapar du enkelt en effektiv karriärplanering då du lär dig att matcha rätt personer till olika positioner.
  6. Du blir en kommunikationskameleont då du får förmågan att anpassa dig i alla typer av diskussioner och personer du diskuterar med.
  7. En av de viktigaste punkterna som DISC modellen bidrar till är att du lär dig förstå vad som motiverar dina medarbetare. Det gör automatiskt att du kommer att behålla bra medarbetare på arbetsplatsen då de är nöjda men även känner sig produktiva och kreativa i sina arbetsuppgifter.

 

Det är lätt att tro att en viss färg är bättre eller sämre än någon annan. Men ingen av profilerna eller färgerna är bättre än någon annan, utan alla har sina olika styrkor och svagheter. Det är även vanligt att en person kan vara en kombination av de olika färgerna medans en annan helt kan domineras av en färg. Det finns inget rätt eller fel i DISC analysen, utan modellen hjälper helt enkelt bara till att beskriva och förstå olika typer av beteenden.

Vad betyder de olika färgerna i DISC modellen?

Dominans – Den röda färgen kännetecknar personer som är målinriktade, beslutsamma och rättfram. Dessa personer vill ofta fatta beslut och är väldigt rakt på sak.

Inflytande – Den gula färgen kännetecknar personer som är sociala, bra på att kommunicera och på att bygga en teamkänsla. De är väldigt utåtriktade och tycker om att ha kul med sitt team och samarbeta med människor.

Stabil – Den gröna färgen kännetecknar personer som är lojala och spelar för laget. Dessa personer har ofta ett väldigt lugnt personlighetsdrag, ses som omtänksamma och är goda lyssnare.

Konformitet – Den blåa färgen kännetecknar personer som är organiserade och strukturerade. De är ofta väldigt noggranna och professionella i arbetssammanhang, resonerar logiskt och är väldigt kvalitetsmedvetna.