fbpx

Konflikthantering under pandemin - Här får du tips!

Konflikthantering under pandemin

Det är ingen hemlighet att pandemin har kommit med ökade konflikter. Inte bara inom privatlivet när vi tvingats arbeta tillsammans i hemmet men också inom yrkeslivet.  Vi har gått varandra på nerverna i större utsträckning när vi känt oss otrygga och stressade, men när det också påverkar arbetsmiljön vid återinträdet till arbetet kan det ha ödesdigra konsekvenser. Det krävs samordning och kommunikation för att samtliga inblandade ska kunna förstå, anpassa sig till och hantera förändringarna som kommer av en krissituation för att åter igen kunna komma tillbaka till vardagslivet.

För att förstå varför konflikter uppstår måste vi ha förståelse för oss själva och människorna i vår omgivning. Det är dessutom viktigt att se sin egen del i problematiken. Många gånger är vi omedvetna om de processer vi själva aktiverar och som i själva verket eskalerar konflikterna.

Här får du tips på hur du kan förebygga konflikterna innan de uppstår:

1. Häng inte med på kritiken

Om någon i din omgivning har en negativ attityd är det viktigt att du inte hänger med på tåget. Att bekräfta negativt beteende, så som att hänga med på kritiken och bekräftar attityden eskalerar du problematiken. Bemöt en negativ attityd från din omgivning på ett sakligt sätt.

Exempel, ”Nä, titta, vad äter Hon!” – eller ”Jag orkar verkligen inte en dag till”.

Svar: ”Ja, hon har matlåda med sig” eller ”Jag förstår att du är trött, vi får omprioritera”.

2. Ta upp problem – vänta inte

Vänta inte med att bemöta problem du stör dig på i din omgivning.

Upplever du ett störningsmoment på jobbet, ta upp det direkt och vänta inte med det. Tänk på att en mindre störning lätt kan bli långsiktigt problem och att irritationen lätt kan byggas upp på sikt.

Du kan säga på följande vis: ”Jag har uppmärksammat detta och det är bättre att vi pratar om det nu än senare”,
”Det är inte roligt att prata om det här, men så här är det” etc.

3.Stark i sak, mjuk mot person

Ett annat bra sätt att bemöta olika typer av problematik när vi handskas med människor är att skilja på sak och person. Du kan vara rak mot en medarbetare utan att kritisera denne i fråga. Låt människors motreaktioner mot din kritik stå fritt och bemöt dem med tålamod och respekt.

Ju tuffare budskap desto mildare måste du behöver du vara mot personen. Försök se grunden till beteendet.

4.Ta inte på dig allt ansvar

Belöna inte dåligt uppförande genom att ta ansvaret för det. Om någon t.ex. stökar ner på kontoret och lämnar papper överallt – ta inte ansvar för beteendet genom att städa upp efter personen. Släng istället papperna i soptunnan.

Att skapa ett system av konsekvenser minskar konflikter på sikt. Men det gäller att följa upp dem. Till slut lär sig människor vad de ska göra. Lämna ansvaret där det hör hemma.

5.Var tydlig med målbilder

En av de största orsakerna till arbetskonflikter är att uppdraget är otydligt och illa förklarat. Ledningen har alltid det högsta ansvaret att tydliggöra vad som behöver göras. Om uppdraget är otydligt behöver de inblandade själva tolka vad de ska göra och det skapar friktioner i arbetsrutinen.

Kollegorna börjar då anklaga varandra för att inte leverera för att de förväntar sig något annat än det som de andra tänker utföra. Var tydlig med målbilder speciellt i samband med omstruktureringar. När alla vet vad de ska göra, mår de bättre och presterar bättre på sikt.

6.Vi är alla olika

Värdeord i all ära – men saker som engagemang, effektivitet och kompetens behöver få en konkret innebörd för att inte betyda olika saker för olika personer.

Fokusera på beteenden i din omgivning – Inte på hur människorna är som personer. En ledare på en arbetsplats behöver se och vara lyhörd för allas olikheter och också göra sig förstådd varje enskild individ.

– Säg : ”Du får vara som du vill, men så här gör vi här”, ”Du har rätt att tycka att arbetsuppgifterna är trista, men nu gör vi så här”.

7.Förändringsarbete – På rätt sätt

Förändringar i arbetsrutinerna kan vara nödvändiga ibland. Att vara medveten om att arbetsgruppen består av individer som reagerar olika på detta är nödvändigt. Hantera förändringar på ett konstruktivt sätt så minskar konflikterna. Ledningen behöver då, åter igen, vara tydlig med varför en förändring är nödvändig. – Inte bara hur det kommer att gå till. De behöver ge medarbetarna tid att anpassa sig, bemöta reaktionerna och sätta marginal för eventuella problem med omställningen. Att sätta en deadline för inkörsperioden är därför klokt att tänka på.

8.Utgå ifrån dig själv

Ersätt personattackerna mot ett jag- perspektiv om du vill få en person att göra något för dig.
Istället för att lägga fokus på hur den andra är, utgå ifrån vad du vill och lägg fram ett förslag på hur personen kan lösa problemet.

Undvik – ”Du är så, sluta vara så etc”

Ersätt med -”När jag ser att du gör så här, händer det här. Det jag behöver från dig..”

Undvik också att höja rösten. Ta istället en paus och börja om efter en stund om situationen blir för laddad.

9.Glöm syndabockarna

Undvik att utse syndabockar i konflikter. Det skapar en kultur av att leta syndabockar för problematik som kan uppstå på jobbet.
Ta itu med konfliktbeteendet och respektera medarbetaren. Det är skillnad på sak och person.

10.Prata med varandra

Sist men inte minst – Möt människan bakom konflikten. Grunden till konflikthantering är att förstå personerna i din omgivning. Prata med varandra. Det löser de flesta problem.

 

Vill du ha mer handfast kunskap i konflikthantering är du välkommen att medverka på kursen ”Konflikthantering och besvärliga människor”.

Senast uppdaterad – 2021-09-21