fbpx

Lär du ut eller lär du in?

Lär du ut eller lär du in? Här får du ett par tänkbara punkter du kan gå igenom inför din utbildning för att garantera mottagarfokus.

Hur lär vi oss som deltagare på en utbildning egentligen? Kommer vi ihåg det vi har lärt oss? Du kan ha undervisat i många år, du kanske är nyutexaminerade eller kanske fått ansvaret att utbilda en grupp med traineer på företagets bekostnad – ett företag som också kräver att kunskapen sitter i praktiken i efterhand.

Oavsett kompetensgrad eller yrkeserfarenhet delar många utbildare förhoppningen om att deras kurser ska skapa kunskapsbehållning för deltagarna. De har sina invanda metoder, kanske något de har använt sig av i många år eller följer tidigare, etablerade grundprinciper på hur utbildningar bör utformas. Men hur många kan garantera engagemang och genuint intresse från kursdeltagarna? Hur många kan garantera att innehållet ”sitter” i efterhand?

Här är ett par punkter värda att besvara:

  1. Vet jag skillnaden mellan presentationsteknik och pedagogik?
  2. Är jag ordentligt förberedd är inför min utbildning?
  3. Vet jag hur jag ska undervisa om mina deltagare lär sig på olika sätt?
  4. Är min utbildning anpassad mot mottagarfokus.
  5. Lutar jag mig enbart på PowerPoint-bilder?
  6. Är min utbildning lättförståelig?
  7. Bryr jag mig om att göra kursinnehållet ”mitt”?
  8. Är mina deltagare involverade i kursen eller sitter de bara av tiden?
  9. Kan jag hantera olika människor?
  10. Kan jag garantera att mina deltagare är nöjda med min utbildning?

 

Vi önskar dig lycka till med din undervisning. Vill du ha mer på fötterna rekommenderar vi utbildningen Train the trainer – En utbildning om praktisk pedagogik där du får veta mer om just inlärning.