fbpx

Vill du skapa sammanhållning i gruppen? - Så här gör du

Vill du skapa sammanhållning i gruppen? Här får du tips på hur du kan leda gruppen framåt.

Du som har blivit tilldelad rollen som ledare för din arbetsgrupp har också axlat ett prestationskrav och ett ansvar att föra gruppen framåt mot ett gemensamt mål. Du kanske är teamledare för en grupp tekniker eller kollegor som inom sina yrkeskategorier har fått till uppgift att nå vissa utsatta mål inom företaget ni arbetar för.

Aktuell forskning visar att det viktigaste för ett högpresterande team är social trygghet. Med detta menas att alla kommer till tals ungefär lika mycket och ingen straffas när man gör fel eller misslyckas. Arbetsmotivationen i teamet ökar samtidigt som det stärker lagarbetet, när vi samtalar och lär oss förstå olika infallsvinklar och synsätt.

Därför erbjuder vi här ett par tips på hur du kan skapa samordning och stärka sammanhållningen och föra din grupp framåt mot målet.

Läs mer här:

– Ha en gemensam och tydlig målbild som alla är överens om att sträva mot.

– Har en öppen kommunikation som tillåter och uppmuntrar alla i gruppen att delta.

– Avsätt tid för att diskutera och bestämma problemlösning och hur beslutsfattning ska gå till.

– Använd de lösningar och beslut som tagits av gruppen.

– Få regelbunden feedback på effektivitet och produktivitet från överordnade.

– Ger varandra feedback på individuella prestationer.

Vi önskar dig all lycka till inom din roll som förebild och ledare. Behöver du mer kött på benen rekommenderar vi dock kursen ”Att leda och samordna utan att vara chef”, som ger dig de kunskaper du behöver i praktiken för att axla rollen som ledare.

Senast uppdaterad – 2021-09-10