fbpx

Talets tre argument 

Har du någon gång stött på de tre grundpelarna inom retoriken ”Ethos, Logos och Pathos” och undrat vad det betyder?

Retorik är enkelt översatt läran om talekonsten, en metod att övertyga med tal. Och som talkonst har den använts framgångsrikt i hundratals år och fungerar fortfarande lika bra som när den praktiserades av Aristoteles, Quantilianus och Ciceros.

Det är också något som alla kan lära sig även idag. Med grundkunskaper och träning i retorik kan du bli riktigt vass på att hålla tal, förhandla och övertyga om ditt budskap och dina åsikter.

Talets tre argument

Ett bra tal är enligt retoriken uppbyggt av tre typer av argument; ethos, logos och pathos. Visuellt brukar de ritas som hörn i en triangel för att grundtanken är att det ska finnas lika delar av de olika argumenten i ett bra tal.

Ethos

Ethos är det som är du i ditt tal. Vad du utstrålar och vad din person skapar för känslor hos dina mottagare. Med ethos bygger du ett förtroende för dig själv hos dina åhörare.

Logos

Logos är dina logiska argument. Du använder detta när du presenterar fakta och information och talar till dina mottagares förnuft.

Pathos

Pathos är argumenten du använder för att väcka känslor hos dina åhörare och därmed engagera och inspirera dem.

Övning ger färdighet och framgång

Genom att lära sig retorikens grunder och sedan öva på att använda dess metoder kan du bli en trygg, engagerande och inspirerande talare. Att gå en kurs i retorik är en bra investering för dig som vill kunna hålla presentationer, föredrag, möten och förhandlingar på ett framgångsrikt sätt.

Vill du lära dig mer om retorik eller kanske bli mer övertygande i din vardagliga kommunikation? Boka vår utbildning Retorik-konsten att övertyga.