fbpx

Utbildning under Coronakrisen - Det går att anpassa

Utbildning under Coronakrisen – Det går att anpassa och du behöver inte resa någonstans. Läs mer här!

Covid19 har påverkat oss alla på olika sätt i samhället. Vi har på många sätt fått anpassa oss till ett helt nytt digitalt klimat och vi som utbildningsföretag har övergått från att hålla fysiska kurser till att hålla just digitala utbildningar.

Under 2020 har många av oss också vant oss vid digitala mötesplattformar så som Zoom eller Teams, men i förvirringen som ännu råder är det ännu inte alla som känner sig helt bekväma med det nya upplägget. Därför vill vi ge en förklaring för hur just Vi har anpassat våra utbildningar efter dina behov.

Vi inser att fortbildning fortfarande är något vi alla behöver, även om det inte nödvändigtvis är något vi prioriterar i kristider. Men kanske är det just nu vi behöver det som mest?

Precis som under finanskrisen, när prospekten om varsel hängde över våra företag står vi nu alla inför en situation där vår personal behöver ta desto mer ansvar över de uppgifter som fortsättningsvis behöver hanteras på våra arbetsplatser. Kanske är det så att vi får nya ansvarsområden, som att organisera och hantera grupper med medarbetare? Det kanske också är något som tidigare inte låg på våra bord överhuvudtaget. Kanske har vi upptäckt svårigheter i hur vi kommunicerar mellan varandra och mellan avdelningarna i kaoset och mitt i allt behöver vi fortsättningsvis planera inför framtiden. Detta för att säkra företagets överlevnad på sikt.

Konkurs?

Vi på Kursakademin upptäckte själva svårigheterna under våren 2020 när vårt tidigare moderbolag Retorikhuset Kommunikation AB gick i konkurs. Detta som ett direkt resultat av COVID19. Vi kunde inte hålla våra uppskattade utbildningar runt om i landet, då våra kunder inte längre vågade resa till våra utsatta städer. Tyvärr hann vi inte under våren färdigställa och omstrukturera våra utbildningar till det digitala klimatet och vi var tvungna att kasta in handduken i all hast.

Vi har lärt oss något under sommaren dock och har nu under en ny ledning rest oss på nytt med ett helt nytt upplägg. Samma utbildningar – nya lägre priser. Dels för att vi inser att behovet fortfarande kvarstår, för att vi vet att våra kunder många gånger lider ekonomiskt av en begränsad budget och för att vi inser att ansvaret på dig som anställd troligtvis har ökat under året.

Tillsammans med våra rutinerade och erfarna kursledare har vi omstrukturerat vårt utbildningsinnehåll för att kunna förmedlas i en digital utbildningsmiljö. Våra tidigare, huvudsakligen praktiska utbildningar, är nu vässade för att fungera på bästa sätt genom din datorskärm, vi har utökat vissa utbildningar med personlig coaching och återkoppling med utbildningsledaren för att garantera att du får ut det mesta möjliga av innehållet.

Det går att anpassa – och du behöver inte resa någonstans.

Visst behöver vi fortbildning även nu. Självklart gör vi det. Mest av allt nu.

 

Senast uppdaterad – 2020-11-06