fbpx

Vad utgör en god ledare - och hur når du dit?

Det finns en skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. En chef är innehar en formell, administrativ position inom organisationen och tillhör ledningsgruppen. Hen är också arbetsgivare och ansvarar för arbetsplatsens resultat, kvalitet, kompetensutvecklingen och förhandlingar.

En ledare är dock en relation man måste arbeta sig till. Man är det genom sitt sätt att vara och hur man påverkar andra och rollen formas i relationer till framför allt medarbetarna

Att vara en ledare är därför lite som att vara en förälder och en god förebild för gruppen. Och för att bli en god ledare krävs självkännedom och kapaciteten att förstå andra.

Dina personliga värderingar, dina attityder mot omgivningen och din förmåga att kommunicera påverkar din grupp. Därför är det viktigt att fundera över hur du kan anpassa ditt ledarskap till din situation i mötet med dina medarbetare.

Är ditt mål att stärka ditt ledarskap och agera som en god ledare behöver du:

 • Skapa engagemang inom gruppen.
 • Vara resultatinriktad och ange tydliga mål.
 • Tydliga egna värderingar dvs. Lita på min omdömesförmåga och tillhandahålla värderingar som är till gagn för hela gruppen.
 • Visa öppenhet och lyhördhet mot dina medarbetare.
 • Visa intresse för andras idéer och arbete.
 • Acceptera och lär dig av dina egna och andras misstag.
 • Begära och ge återkoppling.
 • Vara flexibel och söka alternativ vid t.ex. motgångar.
 • Uppmärksamma gruppdynamiken.
 • Ha en förmåga att kunna påbörja relationer.
 • Uppmuntra dina kollegor.
 • Lita på andra – Genom att lita på dig själv.
 • Accepterar kulturella skillnader.
 • Lägga märke till stressnivån inom gruppen och värna om den sociala miljön.
 • Skapa möjligheter till samverkan mellan gruppmedlemmar.
 • Och sist men inte minst – Hantera konflikter om de uppstår.

Och som den kända danska filosofen Sören Kierkegaard en gång sade:

Om du vill föra en människa mot ett bestämt mål…
…måste du först finna henne där hon är
och börja just där”.

Vi önskar dig all lycka till inom din roll som förebild och ledare. Behöver du mer kött på benen rekommenderar vi dock kursen ”Att leda och samordna utan att vara chef”, som ger dig de kunskaper du behöver i praktiken för att axla rollen som ledare.