fbpx

Vardagsretorik eller smalltalk eller småprat?

Ämnet ”retorik” handlar inte alltid de ”stora talen” utan mer om den vardagskommunikation som vi alla för.

I vår kultur tränas vi mycket i att tala om fakta. De flesta av våra argument är faktabaserade och kräver många gånger en solid påvisbar grund för att hålla i det offentliga utrymmet.

Men när det kommer till den vardagliga retoriken är Din förmåga att framstå som just trevlig avgörande ur mottagarens perspektiv.

Vi kommer långt med att vara trevliga och tillmötesgående i den vardagliga kommunikationen.
Detta eftersom vi är flockdjur och har ett stort behov att hitta något vi har gemensamt på kortast möjliga tid.

Vill du komma ut som vinnare i vardagskommunikationen..

TÄNK PÅ:

• Fråga inte för att få ett svar –  be om en berättelse.

• Inled inte konversationen med en observation, då stannar konversationen. Ställ en fråga istället!
Exempel: -”Visst är den en fin lokal? – ”Ja, visst är den!”.
Säg istället: ”Berätta vad du tycker bäst om i denna lokal”.

• Hitta något att berömma den andra för Ärlig, äkta och uppriktigt.
(Vi svarar alla på beröm i första hand. Beröm är det bästa kittet i mellanmänsklig kommunikation. Träna uppmärksamhet.)

• Använd den andres förnamn. Vi tycker om att höra vårt eget namn.

• Använd artighetsfraser.

Du kommer långt i mötet med andra människor med ett par enkla medel! Vill du däremot bli bättre att nå fram i din vardagskommunikation – Gå kursen: ”Effektiv kommunikation – Praktisk retorik” hos oss på Kursakademin!

Skribent

Berndt
Kursledare

Senast uppdaterad – 2021-02-19