Få talangerna att stanna med Kompetensutveckling

Talangerna. Ni vet dem där oumbärliga som håller företaget flytande och för arbetsplatsen framåt.
Konkurrensen om just talangerna ökar från år till år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Så vad gör då arbetsgivarna attraktiva? Undersökningarna visar på att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högst.

2011 genomförde företaget Accenture en undersökning bland 3 400 chefer i 29 olika länder. Resultatet av undersökningen visade att nästan 50 % av medarbetarna var missnöjda och de huvudsakliga anledningen var följande:

  • De var underbetalda
  • De hade dåliga utvecklingsmöjligheter
  • De hade ingen möjlighet till karriärutveckling
  • De hade en känsla av att sitta fast

Även om denna undersökning har ett par år på nacken visar också andra, mer aktuella undersökningar samma resultat. Behovet av utveckling är viktigt för medarbetare och de är snabba på att söka sig vidare om de stagnerar på sin nuvarande arbetsplats. Tendensen kan också anas för de framtida generationerna som säger att traditionell karriärsutveckling inte tilltalar dem på samma sätt som för tidigare generationer. De är mer förmögna att prova olika jobb och drar sig inte för att byta inriktning i arbetslivet.

Medarbetares möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling kommer att vara avgörande för många företag framöver. Det handlar om att kunna erbjuda talanger personlig och professionell utveckling samt tydliga karriärvägar.

Arbetsgivare som satsar på vidareutveckling av sina medarbetare skapar med hög sannolikhet lojala medarbetare som trivs, är engagerade och är glada. Och nöjda medarbetare skapar, som vi tidigare har bekräftat, välmående organisationer.

Källa: https://www.accenture.com/hk-en/insights/future-workforce/employee-potential-talent-management-strategy