fbpx

Välkommen till vårt utbud av företagskurser inom Arbetsmiljö & Arbetsrätt!

Alla våra arbetsplatser oavsett storlek kräver ett system för ett organiserat arbetsmiljöarbete. Som chef är du ytterst ansvarig för att övervaka och organisera arbetsmiljöarbetet och ha kunskap i vilka lagkrav som gäller för just din arbetsplats.

Behöver dina kollegor kunskaper inom arbetsmiljö kan vi erbjuda ett komplett kursutbud av de KRAV utbildningar inom bla. BAM, BAS P/BAS U, OSA, Hot och våld i arbetslivet, Kränkande särbehandling, Konflikthantering och Stresshantering. Utbildningar som krävs för att kvalitetssäkra ert arbetsmiljöarbete inom yrkeslivet.

För om Du som ledare vet vad du gör så följer kollegorna efter. Under våra företagskurser i Arbetsmiljö & Arbetsrätt kan du ta del av samtliga av de ämnesområden som säkrar er hela arbetsplats- och som företagskurs kan ni få alla de kurser vi har i det öppna kursprogrammet som vi då justerar efter ert behov. Fördelen är också att vi kan kompetensutveckla hela personalgruppen på en och samma gång.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vi hjälper naturligtvis också till om ni har egna förslag på utbildningar.

Senast uppdaterad – 2020-09-14