Hur vet du om du är redo för chefsrollen?

Har du drömmar om att bli chef eller ska du kanske rekrytera er nästa stjärna.

Men vad kännetecknar egentligen en god chef? I samband med nyrekryteringar är det avgörande för företaget att hitta rätt person för jobbet. Enligt författaren och ledarskapscoachen Anna Ranieri kännetecknas en god chef  som en person med Hög emotionell intelligens, god självkännedom och en förmåga att kunna planera långsiktigt. ”Det är några av de viktigaste egenskaperna att leta efter hos en ny chef”.

Ranieri har också tagit fram ett par frågor som enligt henne måste ställas under arbetsintervjuer med framtida chefer, bland annat:

  • Hur har du jobbat med att utveckla din personkännedom?
  • Hur gör du för att hitta balansen mellan att leda det dagliga arbetet och samtidigt ha koll på långtgående mål?
  • Har du någonsin lett en grupp utanför arbetet som har hjälpt dig att utveckla ditt ledarskap?
  • Vilka ser du som största utmaningarna med att leda detta teamet i nuläget?
  • Vilka av dina kollegor har redan sett din förmåga att arbetsleda en grupp eller ett projekt?

I sin undersökning har Anne Ranieri identifierat fyra vanliga negativa följder för verksamheten av att ha en chef som exempelvis saknar en djupare självkännedom:

  • Chefen gör uppgifter som egentligen borde delegeras till medarbetare.
  • Chefen tar tillbaka arbetsuppgifter som delegerats eftersom de tror att de kan göra dessa bättre än de anställda.
  • Chefens kommunikation är bristfällig, vilket ofta leder till att den anställda blir osäker på sina arbetsuppgifter.
  • Chefen detaljstyr på ett sätt som gör att den anställda inte få förmågan att växa i sin roll.

 

Källa: https://hbr.org/2016/06/how-to-know-if-someone-is-ready-to-be-a-manager

Vill du utvecklas in i din chefsroll tillsammans med oss på Kursakademin? Missa inte din plats på kursen Ny som chef.