Kommunikation på arbetsplatsen

Gå vår företagskurs Kommunikation på arbetsplatsen och lär dig kommunicera på ett sätt som effektiviserar och underlättar dynamiken på jobbet.

”Mer än bara ord”

Ord, röst och kroppsspråk. Kommunikation är mer än bara ord. Vårt röstläge och kroppsspråk skickar tusentals signaler som tolkas av mottagaren. Det är viktigt att vara medveten om vilka signaler man skickar så att budskapet får avsedd effekt.

Personlighetstyper

Beroende på vilken typ av personlighetstyp vi har tenderar vi att välja olika sätt att kommunicera. Genom ett enkelt test får du ”diagnostisera” dig själv under utbildningen.

Konsten att lyssna

Att lyssna är en svår konst som kräver träning och engagemang. Du som deltagare får undersöka om du redan är goda lyssnare eller kanske behöver utveckla denna ädla konst.

Mördarfraser

Mördarfraser är vanliga fraser man ofta använder i samtal med andra människor

Stress

Stress påverkar vår förmåga att kommunicera. Om vi blir utsatta för alltför mycket stress förvandlas vi från fungerande människor till aggressiva reptiler. I värsta fall möter vi en annan reptil och då uppstår ofta en kollision i bemötandet.

Förtroendeträning

På en arbetsplats är det viktigt att man skapar förtroende sinsemellan för att man ska uppnå ett gott kommunikationsklimat.

Att hantera klagomål och negativ feedback

Vi lär dig hantera situationer och känslor som uppstår när du utsätts för klagomål och får negativ feedback. De kan vara svårt att ta emot men de kan hjälpa oss i vår personliga utveckling om vi lär oss att hantera det.