Bokningsvillkor

Anmälan

Anmälan, som är bindande, gör du genom vår hemsida www.kursakademin.se. Kursakademin mailar bokningsbekräftelse till dig eller till beställaren efter att anmälan inkommit.

Information inför kurs

Information och inbjudan till bokad kurs skickas 2-3 veckor före kursen i form av en kallelse via mail med information om kurstider, kurslokal, karta, förberedelser mm.

Kursavgift

Avgiften för kursen finns i kursschemat på vår hemsida https://kursakademin.se/blog/oppna-kurser/.

Faktura

Fortnox Finans har hand om vår fakturering. Fakturan skall vara betald innan kurs startar, betalningsvillkor är 30 dagar netto. Påminnelse skickas 7 dagar efter förfallodatumet. Inkassokrav efter 14 dagar och betalningsföreläggande efter 32 dagar. Påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta f.n. 7,5%. Fakturering sker till första bokade kurstillfället. Vid ev ombokning faktureras ev. ombokningskostnad till respektive ombokningstillfälle.

Fakturaadress

Det är viktigt att vid anmälningstillfället ange rätt fakturaadress och ev. referensnummer från er. Vid eventuell omfakturering tillkommer en administrativ avgift på 150 kr + eventuell ränta och påminnelseavgifter.

Bindande anmälan

Kursanmälan är bindande när man har anmält sig oavsett anmälningssätt. Fullt pris debiteras för avbokad kursplats och för avbokning av ombokad kursplats. Om bokad kursplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas, oavsett orsak, debiteras hela kursavgiften och ska vara betald innan bokad kurs startar. Inga avgifter återbetalas.

Ombokning av kursplats

Kursplats kan ombokas till att gå samma kurs inom 12 månader från det ursprungligt beställda kurstillfället i mån av plats. Ombokningen måste ske skriftligen.

Vid ombokning första gången gäller följande:

Vid ombokning 0-14 dagar innan kursstart, debiterar Kursakademin 100 % av utbildningskostnaden.
Vid ombokning 15 dagar eller mer innan kursstart, debiterar Kursakademin 50 % av utbildningskostnaden.

Överlåtelse av kursplats

Vid överlåtande av kursplats till medarbetare gäller följande:

Vid överlåtelse 1 dag – 28 dagar innan kursstart, debiterar Kursakademin 500 kr i överlåtelseavgift.
Vid överlåtelse 29 dagar eller mer, är överlåtelsen avgiftsfri.

Rabatter

Olika rabatter kan inte kombineras.

Moms

Moms tillkommer på alla priser.

Genomförande

Kursakademin garanterar att utbildningen genomförs med annonserat kursinnehåll. Aktuella kursbeskrivningar och kursdatum finns på www.kursakademin.se. Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade kurser och att ändra kursdatum. Om detta sker meddelas kursdeltagare i så god tid som möjligt. Om Kursakademin ställer in kurs, avbryter på grund av sjukdom eller avbryter av annan orsak utanför vår kontroll, erbjuder vi kurs eller kursplats vid ett senare kurstillfälle. Om Kursakademin ställer in kurstillfälle, återbetalas de eventuellt inbetalda kursavgifter som fakturerats/gäller för just detta kurstillfälle. Kursavgifter betalda för tidigare bokade/ombokade kurstillfällen återbetalas inte. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Marknadsföring

När du godkänner våra bokningsvillkor godkänner du även att ta del av marknadsföring från oss.

Övrigt

Den som bokar sig till att gå en kurs tar fullt ansvar för att chef eller andra berörda parter har godkänt bokningen.