Företagskurs – Arbetsmiljö för chefer inom offentlig sektor

Vi håller nu utbildningen Arbetsmiljö för chefer inom offentlig sektor hos oss på Kursakademin. Under kursen får du som chef inom offentlig sektor de kunskaper som krävs att driva kvalificerat och lagstadgat arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Att arbeta som chef inom offentlig sektor skiljer sig ibland från chefsroller i den privata sektorn. Exempelvis kan det finnas andra riktlinjer och rutiner att förhålla sig till. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på hur verksamheter ska arbeta för att främja god psykosocial hälsa hos medarbetarna och förebygga arbetsskador. På utbildningen går vi igenom vilket ansvar som åligger dig som chef och du får kunskap om hur arbetsmiljöarbetet bör utformas.

Under våra kurser blandar vi teori med praktiska övningar, eftersom vi vet att deltagarna lär sig mer när de får vara delaktiga. Du får också ett intyg efter avslutad kurs.

  • Hur använda hjälpmedlen på Sunt arbetsliv.
  • Arbetsmiljölagens uppbyggnad och innebörden av de olika föreskrifterna.
  • Olika rollers innebörd och funktion.
  • Innebörden av FAS 17.
  • Sätta upp rutiner i enlighet med gällande lagar och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
  • Hur du gör en riskbedömning.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
  • Förmedla uppsatta mål och rutiner till medarbetarna.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom offentlig sektor.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin