Företagskurs – Arbetsmiljöarbete för byggherrar

Detta är en företagskurs om arbetsmiljöarbete för byggherrar. En arbetsmiljökurs för dig som vill få en helhetsförståelse för vilka lagkrav och riktlinjer rollen som byggherre innefattar.

Begreppet Byggherre används inom lagstiftningen som en beskrivning av den som beställer ett byggnads- eller anläggningsarbete.

Med rollen som följer ett ansvar och en rad uppgifter som uppdraget innefattas av. Uppgifterna ser till att arbetet sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Exempel på detta kan vara  att söka tillstånd eller kvalitetssäkra byggprocessen.

Under  vår företagskurs Arbetsmiljöarbete för byggherrar benar vi ut exakt vilket ansvar som ligger på dig i din yrkesroll. Du får under kursen en helhetsförståelse för arbetsmiljöarbetet i enlighet med kraven från Arbetsmiljöverket. Du får genom praktisk övning och teori de kunskaper som krävs för att arbeta som byggherre.

 • Olika begrepp som återfinns i arbetsmiljölagen och andra relevanta föreskrifter.
 • När reglerna är tillämpbara och när de inte är det.
 • Vilka krav som bör ställas på utföraren (BAS P och BAS U).
 • Skyldigheter till uppföljning under arbetsprocessen.
 • Byggherrens roll enligt PBL.
 • Det tekniska samrådet.
 • KA:s roll enligt PBL.
 • Kontrollplaner.
 • Kort om övrig lagstiftning utöver PBL.
 • Startbesked.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Slutsamråd.
 • Slutbesked.

Den som beställer ett byggnads- och/eller anläggningsarbete och dess olika företrädare, både inom offentlig – och privat sektor.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin