Företagskurs – Arbetsmiljökunskap för chefer

Boka vår kvalitetssäkrade utbildning Arbetsmiljökunskap för chefer som företagskurs och stärk ledningsgruppens kompetens i arbetsmiljöfrågor.

Att arbeta som chef ställer krav på många kunskaper, inte minst inom arbetsmiljö. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen är väsentligt för dina medarbetares hälsa och det finns tydliga riktlinjer inom lagen för att bland annat främja en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga arbetsskador.

Under utbildningen Arbetsmiljökunskap för chefer får du insikt i hur arbetsmiljöarbetet bör struktureras och vilket ansvar som åligger dig som ledare.

  • Att förstå hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och innebörden av olika föreskrifter.
  • Hur vi förhåller oss till riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Vad de olika rollerna innebär och deras funktion.
  • Att kunna göra en riskbedömning.
  • Hur vi lägger upp ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och arbetsskador.
  • Arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö.
  • Förmedla uppsatta mål och rutiner till medarbetarna.

Den som leder andra i deras arbete i son roll som chef, arbetsledare, projektledare med flera.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin