Arbetsrättens grunder

Genom att öka dina kunskaper inom arbetsrätten samt lära dig att omsätta dessa kunskaper i det vardagliga arbetslivet kan du som arbetsgivare effektivisera verksamheten, vilket innebär ökad lönsamhet, utan att det sker på bekostnad av den goda personalpolitiken och relationerna i övrigt med arbetstagarna eller deras fackliga representanter.

14900kr

Lär dig arbetsrättens grunden tillsammans med oss på Kursakademin!

Genom att öka dina kunskaper inom arbetsrätten samt lära dig att omsätta dessa kunskaper i det vardagliga arbetslivet kan du som arbetsgivare effektivisera verksamheten. Detta innebär ökad lönsamhet utan att det sker på bekostnad av den goda personalpolitiken och relationerna i övrigt med arbetstagarna eller deras fackliga representanter.

Visste du att alla våra utbildningar finns tillgängliga som företagskurser? Vill du boka Arbetsrättens grunder för hela personalgruppen? Kontakta oss för mer information.

 • Anställningsavtal
  I detta avsnitt går vi igenom begreppet anställningsavtal, varför man bör skriva ett anställningsavtal och riskerna kopplat till att inte göra det. Vi behandlar även det nya arbetsvillkorsdirektivet och dess påverkan på den information som arbetsgivaren måste lämna till arbetstagaren i samband med anställning.
 • Anställningsformer
  Vilka anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd. Hur förhåller sig dessa i relation till anställningsformer i kollektivavtal och på vilket har de senaste förändringarna i lagen om anställningsskydd påverkat anställningsformerna.
 • Arbetstider/Arbetstidslagstiftning
  Detta avsnitt behandlar de arbetstidsbegränsningar som arbetsgivare måste förhålla sig till samt vad konsekvenserna skulle kunna vara av att inte respektera begränsningarna. Vidare behandlas också vanliga begrepp kopplat till arbetstider i kollektivavtal och vad dessa faktiskt innebär i praktiken.
 • Medbestämmandelagen (förhandlingar inom arbetsrätten)
  Det är svårt för arbetsgivare att navigera i förhandlingsskyldigheten mot fackförbunden enligt medbestämmandelagen. Under detta avsnitt kommer vi förklara och exemplifiera förhandlingsskyldigheten så att deltagaren bättre ska klara av att uppfylla sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen efter genomförd kurs. Att som exempelvis arbetsgivare öka sin förståelse för medbestämmandelagen innebär möjligheter till ökad effektivisering av företaget utan att det behöver ge avkall på arbetsmiljön på företaget.
 • Förtroendemannalagen (relationen mellan de förtroendevalda och företaget)
  Detta avsnitt behandlar vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger gentemot de fackligt förtroendevalda. När exempelvis de fackliga har rätt till facklig tid och huruvida denna ska vara betald eller obetald. Under detta avsnitt kommer kursledaren dela med sig av praktiska råd för att få till en effektiv process kopplat till facklig tid.
 • Semester
  Under detta avsnitt behandlas skyldigheterna och rättigheterna enligt semesterlagen samt de vanligaste semester-bestämmelserna i kollektivavtal.
 • Sjuklön
  När ska man sjukanmäla sig, vem står för kostnaderna och vad finns det för möjligheter att kontrollera. Detta och mycket mer behandlas under detta avsnitt.
 • Sjukdom och rehabilitering
  Vi går igenom sjukdoms- och rehabiliteringsbegreppen i detta avsnitt. Bl.a. hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig samt hur processen samt möjligheterna ser ut för att avsluta anställds anställning på företaget kopplat till sjukdom.
 • Uppsägning och Avsked
  Vad krävs för att det ska vara en uppsägning eller ett avsked. Hur påverkar förändringarna i lagen om anställningsskydd möjligheten att säga upp eller avskeda någon. Vidare behandlar vi processen kopplat till dessa åtgärder samt konsekvenserna att göra fel i detta sammanhang.

En två dagars utbildning för dig som vill få förståelse för arbetsrätten.

Plats

Klassrum – Stockholm

Tider 

09.00-16.30

Omfattning

2 dagar

Pris

14 900 kr exkl. moms

Kursen är lärarledd och kursmaterial, diplom samt mat & dryck ingår i priset.