Företagskurs – Bemötande, kundvård och retorik

Detta är vår företagskurs i Bemötande, kundvård och retorik. En kurs för dig som vill lära dig mer om kundbemötande med en grund i retoriken.

För dig som vill förstå vilken avgörande betydelse bemötande och service har för helheten.
Och vill förstå vikten av att kunna lyssna, bemöta och vända samtalets riktning.
Lär dig hantera människor, skapa goda relationer och ge ett professionellt bemötande.

Arbetssätt

 • Beställarens krav och förväntningar
 • Helhetssyn på serviceorganisationen
 • Värderingar och attityder
 • Ansvar- och arbetssynsätt. Medvetenhet om kundens/medlemmens förväntningar
 • Att kvalitetssäkra de egna processerna för att leverera det kunden/medlemmen vill ha
 • Professionalism

Kommunikation/bemötande

 • Veta vad jag vill med min kommunikation
 • Självinsikt och ökad medvetenhet om egna och andras kommunikationsmönster
 • Kommunikativ arbetsstil
 • Skapa god kontakt
 • Att ställa frågor som förändrar
 • Aktivt lyssnande
 • Uppmärksamhet på vad som sker när vi kommunicerar
 • Icke-verbal kommunikation
 • Ord, röst och kropp.
 • Om budskapet inte når fram; Hur kan vi kommunicera på ett annat sätt för att få den respons vi vill?

Kundvård/medlemsvård

 • Olika typer av kunder/medlemmar.
 • Att hantera klagomål/svåra kunder/medlemmar
 • Konflikthanteringsstilar
 • Att arbeta med kundvård för att få återkommande kunder/medlemmar
 • Ödmjukhet och glädje! Var till för kunderna/medlemmarna!

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att bemöta dina kunder med professionell kundvård och retorik.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin