Coachande ledarskap

Springer du omkring dagligen och släcker bränder och försöker hinna göra medarbetarnas jobb – istället för att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva jobba effektivt? Coachande ledarskap handlar om att använda samtals/mötesmetoder, samt ett förhållningssätt som uppmuntrar individer till eget tänkande, problemlösning och agerande för att nå mål.

Intresseanmälan

17900kr

Inspirera, motivera och coacha dina medarbetare med kursen Coachande ledarskap

Springer du omkring dagligen och släcker bränder och försöker hinna göra medarbetarnas jobb – istället för att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva jobba effektivt?

I svensk arbetskultur är det chefens ansvar att leda och motivera medarbetarna, samt uppnå verksamhetsmål. Man ska leverera enligt de förväntningar arbetsgivaren och medarbetarna har genom att vara tillgänglig, skapa delaktighet och konsensusbeslut. Du ska också göra detta utifrån en ofta otydlig arbetsbeskrivning. Konsekvensen av det blir att många chefer inte känner att de räcker till. Denna kurs är för dig som är någon form av ledare eller är i begrepp att bli det och vill skapa en mer balanserad och motiverande arbetskultur för både dig och din arbetsgrupp, där ni tillsammans tar ansvar.

Coachande ledarskap handlar om att använda samtals/mötesmetoder, samt ett förhållningssätt som uppmuntrar individer till eget tänkande, problemlösning och agerande för att nå mål. Detta ledarskap leder till tydlig och effektiv kommunikation mellan både chefer, kollegor och medarbetare. Efter utbildningen har du fått insikt i hur du kan coacha och leda på effektivaste sätt. Du kommer att stå rustad att leda dina medarbetare så de blir trygga och mer självgående. Med nyfunnen laganda kommer ni att öka er motivation, effektivitet och lönsamhet!

 • Lär känna din egen beteende- och kommunikationsstil som ledare.
 • Från motarbetare till medarbetare – hantera förändringsprocessens 4 faser.
 • Engagera medarbetarna genom att sätta gemensamma mål och följa upp.
 • Skapa förutsättningar för medarbetarna att lämna trygghetszonen och våga pröva nytt.
 • Ditt samspel mellan struktur och kultur avgör hur bra medarbetarna presterar.
 • Förstå vad som motiverar varje medarbetare genom att lyssna, fråga och utmana .
 • Grupputveckling – anpassa din coaching utifrån gruppen/individens mognadsgrad.
 • Att ge och ta emot feedback – ditt viktigaste verktyg för att utveckla en grupp/individ.
 • Inga fler bortkastade möten – metoder som gör dig till en motiverande mötesfacilitator.
 • Sluta släcka bränder – lär gruppen använda en effektiv metod för egen problemlösning.
 • Delegera framgångsrikt och få själv mer tid över till nya arbetsuppgifter.
 • Din plan för att utvecklas och behålla både balans och motivation efter kursen.

Detta är en kurs för dig som är chef eller har någon form av ledarroll. För dig som har ett ansvar att nå verksamhetsmål genom att leda och motivera andra på din arbetsplats.

Plats

Klassrum – Stockholm, Göteborg och Malmö

Tider 

09.00-16.30

Omfattning

2 dagar

Pris

17 900 kr exkl. moms

Kursen är lärarledd och kursmaterial, diplom samt mat & dryck ingår i priset.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin