Företagskurs – BAM

Vi erbjuder nu BAM som företagskurs. Få ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och lär er undvika skador på arbetsplatsen.

BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador. Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Om kursen

Under utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

Visste du att vi också erbjuder BAM som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar BAM – Bättre arbetsmiljö under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

  • Arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte.
  • Att göra en riskbedömning.
  • Roller och deras arbetsuppgifter.
  • Identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande.
  • Omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet.
  • Upprätta en handlingsplan på din arbetsplats.

Utbildningen riktar sig mot chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin