Företagskurs – Hot och våld på arbetsplatsen

Nu erbjuder vi Hot och våld på arbetsplatsen som företagskurs. Lär er våldsnedtrappande tekniker för potentiella hotsituationer på plats.

I arbetsmiljölagen framgår det att alla ska kunna känna sig trygga på arbetet och inte löpa risk för att arbeta under ohälsosamma förhållanden. Arbetsgivare har en skyldighet att ge sina chefer och medarbetare tillräcklig utbildning och information, samt förse dem med tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Utbildningen Våld och hot i arbetsmiljön kommer att förbättra din förmåga att hantera situationer med inslag av våld och hot, samt öka ditt säkerhetsmedvetande.

Om kursen

Under utbildningen introduceras ni i hur ni kan använda sig av våldsnedtrappande kommunikationstekniker i potentiella hotsituationer. Vi diskuterar bl.a. filmsekvenser och resonerar kring olika alternativ på agerande.

Visste du att vi också erbjuder Hot och våld i arbetslivet som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar Hot och våld i arbetslivet under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

  • Hur vi tolkar arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
  • Hur vi på ett systematiskt sätt kan jobba med att förebygga hot och våld.
  • Särskilda risker att beakta i arbetsmiljön samt riskbedömning.
  • Hur människor i allmänhet fungerar kommunikativt.
  • Lågaffektivt bemötande i risksituationer.
  • Kommunikativa egenskaper.

Detta är en utbildning för dig som är chef, arbetsledare, medarbetare och arbetsmiljöombud.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.