Företagskurs – Kränkande särbehandling

Nu erbjuder vi Kränkande särbehandling som företagskurs i vårt kursutbud. Lär er hantera kränkningar och trakasserier direkt på arbetsplatsen.

Att känna sig kränkt och illa behandlad är tyvärr ett vanligt problem på många av våra svenska arbetsplatser, vilket naturligtvis medför negativa konsekvenser för både den utsatte och arbetsplatsen i stort. För att motverka detta ställer Arbetsmiljöverket krav på kunskaper hos chefer och arbetsledare. Under utbildningen lär vi dig hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling och trakasserier för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Om kursen

Genom faktaföreläsningar och övningar fokuserar vi på hur vi på bästa sätt motverkar ett klimat där det kan förekomma att medarbetare känner sig kränkta på arbetsplatsen.

Visste du att vi också erbjuder Kränkande särbehandling som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar Kränkande särbehandling under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

  • Definition och krav i AFS 2015:4.
  • Innebörd av begreppen kränkning, sexuella trakasserier och mobbning.
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker.
  • Hur du korrekt hanterar en upptäckt eller anmäld kränkning.
  • Hur du förebygger att kränkningar och mobbning uppstår.
  • Bakomliggande faktorer.
  • Checklista för dig och din organisation – Hur du kan skapa förståelse och ansvar genom framtagande/implementering av gemensam värdegrund och handlingsplan för dig och dina medarbetare.

En utbildning för dig som är är chef, innehar personalansvar, är HR, skyddsombud eller
arbetsmiljöombud.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin