Företagskurs – Organisatorisk social arbetsmiljö

Vi erbjuder nu OSA – organisatorisk social arbetsmiljö som företagskurs. Få förståelse för föreskriften och arbetsmiljölagen i praktiken.

Syftet med föreskriften OSA (AFS 2015:4) är att tillvarata och främja en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen- och med det förebygga ohälsa hos medarbetarna. Föreskriften är ett komplement och förtydligande av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ni får också lära er mer om vad som ingår i föreskriften och hur er arbetsplats effektivt kan implementera innehållet i verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Visste du att vi också erbjuder OSA som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar Tre steg mot OSA under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

Under dagen blandar vi övningar med genomgång av teori för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning.

Steg 1 – Övergripande kunskap om OSA och kopplingen till SAM

  • Kunskap och förståelse för de nya krav som ställs på arbetsplatsen och cheferna.

Steg 2 – Hur föreskriftens krav kan hanteras i praktiken

  • Verksamhetspolicyns innehåll/mål och hur ni gör den allmänt känd.
  • Hur ni tar fram mätbara och tidsatta mål.
  • Vilka rutiner ni behöver och hur de ska utformas.
  • Riskbedömning som ett verktyg för hela verksamheten.

Steg 3 – Vad behöver vi kunna om följande:

  • Arbetsbelastningens betydelse och hantering.
  • Kränkande särbehandling

En utbildning för dig som är chef, arbetsledare, HR, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljösamordnare och arbetsmiljökommittéer.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin