Företagskurs – Retorik – konsten att argumentera

Nu erbjuder vi Retorik-konsten att argumentera som företagskurs hos oss på Kursakademin. Den naturliga fortsättningskursen till vår kurs i grundläggande retorik.

Behöver du argumentera?

Behöver du nå resultat?

Behöver du övertyga?

I denna utbildning får du lära dig den retoriska strategin bakom argumentation. Du får också lära dig hur man bygger upp en argumentation på ett retoriskt och vinnande sätt.

Grundläggande retorik

Från Aristoteles och Cicero till Bill Clinton, Olof Palme och Göran Persson. Hur har retoriken använts och hur används den idag? Hur kan jag i vardagens informationer och möten använda mig av retorikens metoder? Hur förbereder jag mig och hur bygger jag upp innehållet systematiskt? Hur får jag en röd tråd genom framförandet? Är jag tydlig och konkret? Kan jag förstärka mitt budskap med språket?

Argumentation och diskussion

Hur argumenterar och diskuterar jag för att få förståelse och gehör? Vilken grund har jag för argumentationen? Är mina argument tillräckliga och relevanta? Hur gör jag för att övertyga – inte övertala?

Besvärliga situationer

Hur handskas jag med den/de som är negativ/negativa eller alltid ifrågasätter? Hur gör jag med de som har tvivelaktiga grunder/fakta eller fokuserar på “fel” saker? Kan jag motivera på något annat sätt?

Inspiration, attityder och kroppsmedvetenhet

Hur inspirerar jag de som lyssnar? Hur skapar jag förståelse och påverkar min omgivning med mitt beteende, mina känslor och mitt förhållningssätt? Hur gör jag informationen intressant och fängslande med röst, gester och mimik? Hur viktig är kroppsmedvetenheten? Vilken betydelse har verbal resp. ickeverbal kommunikation? Bjuder jag på mig själv?

 

Kursen riktar sig till er som vill lära er ännu mer om retorisk påverkan,  vill kunna behärska kniviga situationer, vill snabbt kunna ha ett svar och vill känna er säkra i olika sammanhang när ni ska framföra er mening.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.