Företagskurs – SAM i praktiken

Nu erbjuder vi SAM i praktiken som företagskurs hos oss på Kursakademin. Lär er systematiskt arbetsmiljöarbete för hela verksamheten.

Begär offert

Nu erbjuder vi SAM i praktiken som företagskurs hos oss på Kursakademin. Lär er systematiskt arbetsmiljöarbete för hela verksamheten.

Enligt lagen ska alla företag, oavsett storlek, ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och arbetsskador. Utbildningen i SAM är en fördjupning i arbetsmiljöarbetet genom ett uppdaterat och förnyat koncept. Du lär dig hur du bäst lägger upp rutiner och hur organisationen med hjälp av strategier och metoder effektivt kan implementera arbetet i den dagliga verksamheten.

Visste du att vi också erbjuder SAM i praktiken som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar SAM i praktiken under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

Upplägget under utbildningen är en blandning utav föreläsning och övningar, både enskilt och i grupp. Vi går bland annat igenom följande punkter:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
  • Genomgång av arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten.
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper.
  • Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation.
  • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Är chef, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.