Grundläggande projektledning

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare och projektgruppers effektivitet. Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag och är mycket praktiskt inriktad.  Du får grundläggande kunskaper för hur man driver ett projekt och säkerställer att uppsatta mål nås och fallgropar undviks.

Intresseanmälan

12900kr

Grundläggande projektledning  – En öppen kurs för dig som vill lära dig planera, strukturera och genomföra ett projekt från början till slut.

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare och projektgruppers effektivitet. Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag och är mycket praktiskt inriktad.  Du får grundläggande kunskaper för hur man driver ett projekt och säkerställer att uppsatta mål nås och fallgropar undviks.

Om kursen

Kursen bygger på föreläsning och egen reflektion samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Grundläggande projektledning är en öppen kurs för alla som vill få en kunskap om hur man driver projekt. Den passar dig som är relativt ny i projektledarrollen men också dig som vill utveckla dig mot en projektledarroll. Kursen är uppdelad enligt två projektledningsprinciper och vi går igenom event- och förändringsprojekt under utbildningen.

 

Visste du att alla våra utbildningar finns tillgängliga som företagskurser? Vill du boka Grundläggande projektledning för hela personalgruppen? Kontakta oss för mer information.

 

  • Vad är projekt? – Definition av projekt och projektets olika faser.
  • Olika roller och ansvar i projekt.
  • Projektets olika mål och hur man följer upp dem.
  • Aktivitetsplanering, milstolpeplan.
  • Projekttriangelns tre faktorer.
  • Riskanalys.
  • Ändringshantering.
  • Effektiva möten.
  • Checklistor och mallar för t.ex. Beställa projekt, Starta projekt, Ändringshantering, Rapportering inom projektet, Avsluta projekt.
  • Kommunikation ut från projektet och inom projektteamet.

Detta är en öppen kurs i grundläggande projektledning för alla som vill få en kunskap om hur man driver projekt. Den passar dig som är relativt ny i projektledarrollen men också dig som vill utveckla dig mot en projektledarroll.

Plats

Klassrum – Stockholm, Göteborg och Malmö

Tider 

09.00-16.30

Omfattning

2 dagar

Pris

12 900 kr exkl. moms

Kursen är lärarledd och kursmaterial, diplom samt mat & dryck ingår i priset.

 

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin