Ledarskap i projekt

14900kr

Självinsikt och tekniker för förhandling och svåra samtal

Som ledare i ditt yrkesliv kommer du att samverka med nya människor i nya relationer. Du kommer att ha många viktiga möten med människor som drivs av sina egna värderingar och mål, och som uppvisar olika attityder och beteenden i samverkan med andra.

En av ledarskapets största utmaningar är därför att skapa samsyn. Det gäller bl a planering av projektarbeten, samsyn kring projektresultat, de förväntade effekterna samt vilken kompetens som behövs och hur arbetet ska fördelas mellan olika deltagare inom ditt projekt.

Om kursen

Under kursen får du lära dig att genomföra förhandlingar, hantera konfliktsituationer och genomföra svåra/känsliga samtal med chefer och projektdeltagare – allt detta är en del av vardagen som ledare. Du får förståelse för andra individers sätt att se på problem och möjligheter.

Vill du förstå mer om ditt eget och andras sätt att kommunicera. Vill du lära dig tekniker för möten, förhandlingar och svåra samtal – då är det här en kurs för dig.

Visste du att alla våra utbildningar finns tillgängliga som företagskurser? Vill du boka Ledarkompetens för hela personalgruppen? Kontakta oss för mer information.

 • Motivation
  Vad är det som driver dig själv och de andra deltagarna i ditt projekt? Det här kursavsnittet ger en inblick i olika motivationsteorier. Du får även göra en självskattning som grund för att bli observant på din egen och andras lärstil.
 • Värderingar – attityder – beteende
  Varför gör människor som de gör? Det är beteenden som är synliga, men vad ligger bakom beteendet? Vi tittar på värderingarnas betydelse för att skapa vår attityd till hur vi ska agera i olika situationer.
 • Att samarbeta i grupp
  Vi har olika syn på vad som är viktigt för att en grupp ska fungera bra. I det här momentet får du dels uttrycka dina egna värderingar, dels diskutera och bryta dina synpunkter i en mindre grupp.
 • Teamroller och beteenden
  I alla grupper som ska genomföra ett åtagande tillsammans behövs bl a initiativ och ledning, trivsel och samhörighet, planer och struktur, idéer, analys och eftertanke. När vi samarbetar med andra tar vi ofta en roll i gruppen som vi känner oss bekväma med. Vi har gjort det förut och det har fungerat. På kursen diskuterar vi de olika teamrollerna och du får göra en självskattning av din egen teamroll.
 • Gruppens utveckling
  En kortfattad beskrivning av olika faser i en grupps utveckling – från en nystartad samling artiga individer, till ett sammansvetsat team.
 • Effektiv kommunikation
  Vi kommunicerar olika mycket – och på olika sätt. Vissa av oss ger och begär mycket återkoppling/feedback, andra är betydligt mer återhållsamma med kritik och beröm i samarbetet med andra. Vi jobbar med två modeller – Johari fönster och Transaktionsanalys (TA) – bra verktyg som ger insikt i det egna och andras sätt att kommunicera.
 • Förhandlingsteknik
  I projekt finns normalt ett utrymme för olika tolkningar och bedömningar av resursbehov, kvalitetsnivåer eller kostnader. Projektledare hamnar ofta i förhandlingssituationer med chefer, kunder och teammedlemmar. Du får en inblick in en förhandlingsmetod som syftar till vettiga uppgörelser, effektiva förhandlingar och goda relationer – även efter förhandlingen.
 • Samtalsteknik
  Då och då behöver man som projektledare prata om problem i projektet. Det kan handla om beteenden som behöver korrigeras eller att hjälpa personer med personliga problem. Du får lära dig några effektiva modeller du kan använda för att blir bättre på att genomföra svåra/känsliga samtal.

Kursen riktar sig till dig som är ledare inom din yrkesroll eller projektledare och vill få fördjupade kunskaper i gruppdynamik och kommunikation inom projektets olika faser

Plats

Klassrum – Stockholm, Göteborg och Malmö

Tider 

09.00-16.30

Omfattning

2 dagar

Pris

14 900 kr exkl. moms

Kursen är lärarledd och kursmaterial, diplom samt mat & dryck ingår i priset.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin