Företagskurs – Mötesteknik

Bli en fena på strukturerade möten med vår företagskurs i Mötesteknik. Lär dig organisera, strukturera upp och planera effektiva möten.

Intresseanmälan

Bli en fena på strukturerade möten med vår företagskurs i Mötesteknik. Lär dig organisera, strukturera upp och planera effektiva möten.

Det personliga mötet. Den nya teknikens möten. Det kreativa mötet. Det effektiva mötet.

Kultur

Är alla möten lika? Kultur och tradition kring möten. Genusperspektiv på möten. Möten i olika länder. Den nya teknikens möjligheter för mötet.

Mål och syfte med mötet

Varför ska vi mötas? Vad är mitt syfte? Vad har deltagarna för syfte?

Typer

Olika typer av möten. Ett möte med få eller flera. Möte mellan kända eller okända deltagare. Möte med experter och utförare.

Planering av mötet

Ska jag skicka kallelse eller ringa själv? Vilka handlingar eller material behövs inför mötet? Hur ska jag förbereda deltagarna? Var ska vi vara? Hur ser lokalen ut? Vad finns det för hjälpmedel/teknik i lokalen? Hur förbereder jag mig mentalt inför mötet?

Strukturera mötet

Kan man möta dåliga mönster för möten? Kan man förena struktur och kreativitet? Ger bättre struktur högre effektivitet? Hur ska protokollet se ut?

Verktyg för mötet

Metoder och verktyg för olika former av möten. Hur får vi alla att komma till tals? Hur får vi upp det vi behöver reda ut? Hur kan vi ta tillvara deltagarnas kompetens? Hur använder vi experten på bästa sätt?

Genomföra mötet

Att leda ett möte från början till slut. Hur kommer man fram till ett beslut som alla står bakom och följer? Kan jag förbereda mig genom att träna? Hur ska det protokollföras? Vilket syfte har en utvärdering? Går det och ska man utvärdera möten?

Rollen som mötesordförande

Vem är jag som mötesordförande? Hur axlar jag ledarrollen? Hur gör jag mig förstådd? Hur skapar jag delaktighet? Hur hanterar jag frågor utanför agendan?

 

  • Kultur.
  • Mål och syfte med mötet.
  • Typer av möten.
  • Planering av möten.
  • Strukturera möten.
  • Verktyg för möten.
  • Att genomföra möten.
  • Rollen som mötesordförande.

Utbildningen riktar sig till dig som vill bygga upp en mötesstruktur för professionella och effektiva möten.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin