Motiverande samtal – MI

Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling.  Att behärska det motiverande samtalet ger den andre vägledning i sitt liv, men en förändring som kommer inifrån individen och inte av yttre tryck.
Motiverande samtal handlar om att påverka en annan i en positiv riktning, men utifrån den andres motivation.

Intresseanmälan

1790kr

Motiverande svåra samtal 

Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling.  Att behärska det motiverande samtalet ger den andre vägledning i sitt liv, men en förändring som kommer inifrån individen och inte av yttre tryck.
Motiverande samtal handlar om att påverka en annan i en positiv riktning, men utifrån den andres motivation.

Om kursen

Under kursen övar vi på typer av strukturerade motiverande samtal. Det innebär bland annat hur man möter den andre för att vinna dennes förtroende, utnyttjar kroppsspråk och röst, utforskar ambivalens och motstånd, samt får till en positiv vidmakthållen förändring. Utbildningen är praktiskt inriktad och under kursens gång varvar vi teori med praktiska övningar och frågeställningar. Du väljer själv vilken tid du behöver för att avsluta utbildningen och kan med enkelhet repetera innehållet tills du har bemästrat programmet till fullo.  Du har tillgång till utbildningen i 12 månader.”

 • bli bättre på att föra motiverande svåra samtal
 • kunna se sin egen påverkan och roll i samtalet
 • förstå vanliga reaktioner hos sig själv och andra
 • få kunskap om samtalets betydelse och begränsning

OBS!

Har du frågor om våra onlinekurser? I vår FAQ har vi besvarat en del av de vanligaste frågorna vi har fått för att hjälpa dig på traven med din bokning!

 • Samtal – möte mellan människor där vi alltid påverkar alltid varandra.
 • Samtal – som man frågar får man svar. Fråga rätt och motivera till samtal!
 • Mål och möjligheter med samtal – Samtal som utvecklar.
 • Förändringsprocessen.
 • Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka.
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen.
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete.
 • Mötet med människor, värdet av respekt .
 • Konsten att skapa ett utvecklande klimat? Att inleda och avsluta.
 • Hur tala om svåra frågor med besvärliga människor?
 • Att bli tydlig – för att förstå och göra sig förstådd – Mottagaranpassad struktur.
 • Att lyssna aktivt. Att lyssna till undertexten – det som sägs och det som menas är inte alltid samma sak. Uppfattning, tolkning, olikhet.
 • Konstruktiv kritik.
 • Att analysera och följa upp samtal.
 • Vinna förtroende.
 • Hur vänder jag negativt budskap.
 • Argumentation.

Kursen vänder sig till alla som i sin professionella roll behöver förbättra sin personliga kommunikation.

När du har fullgjort utbildningen får du ett diplom skickat till dig från plattformen. Du kan använda diplomet som referens för dina kunskaper, intygade av Kursakademin.