Företagskurs – Projektledning

Projektledning – En företagskurs för projektledare. 

Hur hanterar era projektledare prestationskraven? Projektgruppens effektivitet är avhängt på ledarens kunskaper att arbeta organisatoriskt och effektivt.

Den här praktiska intern-kursen utgår från projektledarens vardag och ni får grundläggande kunskaper för hur man driver projekt samt hur man säkerställer att uppsatta mål nås.

Visste du att vi också erbjuder Projektledning som öppen kurs för enstaka individer? Du hittar Grundläggande projektledning under våra Öppna kurser i huvudmenyn!

Vad som definieras som projekt
Ni får en genomgång om projektets olika faser.

Upplägg
Få förslag på strukturer för aktivitetsplanering och milstolpar.

Målsättning
Projektets olika mål och hur man följer upp dem.

Struktur
• Projekttriangelns tre faktorer.
• Riskanalys och ändringshantering
• Lär er upptäcka risker och hantera eventuella ändringar i
projektuppläggen.

Organisation
Få en organisatorisk struktur på arbetet med checklistor och mallar för t.ex. Beställa projekt, Starta projekt, Ändringshantering, Rapportering inom projektet, Avsluta projekt.

Kommunikation
Lär er kommunicera framgångsrikt och prestationsorienterat utifrån projektet och inom projektteamet.

Målet med utbildningen är att ge er grundläggande kunskaper i hur man bedriver projekt samt leder grupper av
projektdeltagare.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin