Retorik för kvinnor

Under kursen Retorik för kvinnor får du lära dig retorik i praktiken med syftet att argumentera och övertyga retoriskt. Du lär dig argumentera framgångsrikt, framföra dina åsikter och använda verbal judo för att behärska diskussioner. Du får lära dig att engagera dina åhörare, vinna förtroende, övertyga och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

Intresseanmälan
Rea!

7950kr

Gå en öppen kurs i Retorik för kvinnor och stärk ditt självförtroende! Lär dig retorik för att öka din pondus.

Om kursen

Här är alla deltagare kvinnor, kursledaren likaså. Det är mer än detta som gör kursen unik – du kommer nämligen att träna ditt retoriska uttryck tillsammans med en grupp kvinnor, lära dig av deras exempel samtidigt som du får kraftfulla verktyg till att uttrycka dig trovärdigt och tydligt. Kursen bygger på föreläsning och egen reflektion samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Visste du att alla våra utbildningar finns tillgängliga som företagskurser? Vill du boka Retorik för kvinnor för hela personalgruppen? Kontakta oss för mer information.

 • Att ta plats och påverka med retorik!
  Få med dig kraftfulla verktyg till ditt uttryck.
 • Kvinnlig- och manlig kommunikation
  Vilka skillnader finns det och hur hanterar vi dom?
 • Bli tryggare och lär dig hantera nervositet och stress
  Träning och metoder för att förebygga blackout, hög puls – scenskräck!
 • Få med dig inspiration och glädje till dina framföranden
  Hitta ny energi, nya tekniker och nytt mod till att ta plats och påverka.
 • Första intrycket – få koll på vad du signalerar
  Hur påverkas våra sinnen och våra övertygelser av uttryck?
 • Retoriska språkknep som får folk att lyssna
  Ordet har makt. Få kunskap och tips till språk som engagerar.
 • Argumentationens ABC
  Så argumenterar du tydligare och trovärdigare.
 • Bli medveten om dina förminskande signaler
  Du blir uppmärksammad på verbala- och ickeverbala signaler som osynliggör dig.
 • Ta plats när du tar ordet – inled med fyra viktiga steg
  Starta dina budskap med rätt ton, rätt kroppsspråk och rätt budskap.
 • Lär dig att sätta punkt och avsluta med kraft
  Tips och tricks till att sammanfatta och knyta ihop säcken snyggt.
 • Så blir du begriplig med en tydlig struktur
  Få med dig tänk och tips på att hålla en röd tråd genom ditt innehåll.
 • Vi tränar kroppsspråk och röst
  Starkare och säkrare sätt att uttrycka dig på – som gör skillnad direkt!
 • Powerposer och gester för pondus och tydlighet
  Du får med dig flera gester som förstärker dina framföranden.
 • Bli lyssnad på – lär dig enkla rösttekniker som gör skillnad
  Styrka, ton, betoningar och artikulation gör dig hörd!
 • Behärska två kraftfulla karaktärer – den öppna och den beslutsamma
  Undvik otydligheter med två kommunikationsstilar som övertygar.
 • Lär dig konstpausens kraft
  ”Ingenting höjer auktoriteten så som tystnad” – så behärskar du tystnaden.
 • Bli medveten om dina tics som förminskar dig
  Verbala- och ickeverbala beteenden som förstör i ditt uttryck.
 • Sammanfattande checklistor för att framföra budskap – små som stora
  Vi samlar alla tekniker och tips live under kursen som påminnelser.

Detta är en öppen kurs i Retorik för kvinnor för dig som vill gå stärkt från olika möten, vill bli tydligare i ditt sätt att argumentera och vill känna att du kan hävda dig inför grupper.

Plats

Klassrum – Stockholm

Tider 

09.00-16.30

Omfattning

2 dagar

Ord. pris

15 900 kr exkl. moms

Kursen är lärarledd och kursmaterial, diplom samt mat & dryck ingår i priset.

 

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin