Företagskurs – Retorik för säljare

Boka en företagskurs i Retorik för säljare och bli mer framgångsrika som säljare med retorik. Lär er retoriska ”knep” och öka er säljkraft. Lär er retoriska ”knep” som ni kan använda i olika säljsituationer och bli en mer framgångsrika som säljare med hjälp av retorik.

Boka en företagskurs i Retorik för säljare och bli mer framgångsrika som säljare med retorik. Lär er retoriska ”knep” och öka er säljkraft.

Lär er retoriska ”knep” som ni kan använda i olika säljsituationer och bli en mer framgångsrika som säljare med hjälp av retorik.

 

Retorik

Lär dig hur du i vardagens säljmöten kan använda dig av retorikens metoder. Hur du förbereder dig, hur du bygger upp det du vill säga och hur du får en röd tråd genom informationen. Lär dig att bli trovärdig, tydlig och hur du förstärker ditt budskap med språket.

Argumentation och diskussion

Lär dig argumentera för att få förståelse och gehör. Lär dig inleda- och avsluta ett samtal, bemöta kunden och övertyga istället för att övertala.

Besvärliga situationer

Lär dig handskas med den/de som är negativ/negativa eller alltid ifrågasätter. Lär dig hantera invändningar, kunder som fokuserar på “fel” saker och hur du “peppar” dig själv att fortsätta.

Kroppsmedvetenhet, inspiration och attityder

Lär dig kroppsmedvetenhet, vilken betydelse har verbal resp. ickeverbal kommunikation har och hur gör jag informationen intressant och fängslande med röst, gester och mimik. Lär dig inspirera  kunden, skapa förståelse och påverkar din omgivning attityder,  känslor och ditt förhållningssätt.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som säljare och vill stärka din kommunikation med retoriska grepp.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.