Företagskurs – Samtalsteknik

Gå en företagskurs i samtalsteknik med Kursakademin! Lär dig hantera lönesamtal och utvecklingssamtal på ett professionellt sätt.

Utvecklingssamtal

Lönesamtal

Besvärliga samtal

Varför ska man ha samtal?

Vilket syfte och mål har jag/företaget/den enskilde för samtalet? Vilket är företagets respektive den enskildes mål? Vilka har nytta av att vi håller samtal? Vad krävs för att samtalet skall upplevas som meningsfullt? Vilka förutsättningar måste finnas för att samtalet skall få genomslagskraft i en organisation?

Hur förbereder man sig?

Hur ”marknadsför” man samtalet? Hur förbereder jag mig som ska hålla samtalet? Hur förbereder sig medarbetaren? Vilka är de inblandade? Vad ska samtalet innehålla? Vad är det goda samtalet, vad är ett utvecklande samtal? Vilken är tågordningen i samtalet?

Tydlighet, känslor och trovärdighet

Hur gör jag mig förstådd? Hur blir jag tydlig? Hur hanterar jag positiv och negativ kritik? Hur kan jag hantera mina känslor och den andres känslor som kan komma upp? Hur blir jag en bra lyssnare utan att förlora i tydlighet och trovärdighet?

Att leda och lyssna

Vem samtalar med vem? Hur lyssnar vi aktivt? Hur fångar vi viktiga signaler? Hur uttrycker vi olika förväntningar? Vad är våra gemensamma motiv i olika samtal? Hur kan jag vara extra lyhörd och förstå vad den andre egentligen säger? Hur hanterar man svåra samtal? Vad kännetecknar det goda ledarskapet? Hur påverkas ledarrollen?

  • Varför man ska ha samtal.
  • Hur man förbereder sig.
  • Tydlighet, känslor och trovärdighet.
  • Att leda och att lyssna.

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att hålla professionella samtal.

Kontakta oss för en offert och mer information om just er investering.

Dela: Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin