Lär du ut eller lär du in – Utbildning för utbildare

Hur lär vi oss som deltagare på en utbildning egentligen? Kommer vi ihåg det vi har lärt oss? Du kan ha undervisat i många år, du kanske är nyutexaminerade eller kanske fått ansvaret att utbilda en grupp med traineer på företagets bekostnad – ett företag som också kräver att kunskapen sitter i praktiken i efterhand.

Oavsett kompetensgrad eller yrkeserfarenhet delar många utbildare förhoppningen om att deras kurser ska skapa kunskapsbehållning för deltagarna. De har sina invanda metoder, kanske något de har använt sig av i många år eller följer tidigare, etablerade grundprinciper på hur utbildningar bör utformas. Men hur många kan garantera engagemang och genuint intresse från kursdeltagarna? Hur många kan garantera att innehållet ”sitter” i efterhand?

Här är ett par punkter värda att besvara:

  1. Vet jag skillnaden mellan presentationsteknik och pedagogik?
  2. Är jag ordentligt förberedd är inför min utbildning?
  3. Vet jag hur jag ska lära ut om mina deltagare lär sig på olika sätt?
  4. Är min utbildning anpassad efter olika sätt att lära in?
  5. Lutar jag mig enbart på PowerPoint-bilder?
  6. Är min utbildning lättförståelig?
  7. Bryr jag mig om att göra kursinnehållet ”mitt”?
  8. Är mina deltagare involverade i kursen eller sitter de bara av tiden?
  9. Kan jag hantera olika människor?
  10. Kan jag garantera att mina deltagare är nöjda med min utbildning?

Lär du ut eller lär du in, brukar vi fråga? Vi föredrar det sistnämnda och under kursen Utbildning för utbildare lär du dig just detta – att lära in i praktiken!