Ledarstilarna – Vem är du som ledare?

Efter alla dessa år av att ha utbildat människor i ledarskap kan vi med säkerhet säga att det inte finns någon mall för vad som utgör en bra ledare. Det är inte heller något vi lär ut under våra utbildningar. För att ledarskapet utgår ifrån personen och det finns ingen självklar en-storlek-som-passar alla. Vi kan bara hjälpa våra samordnare och arbetsledare att förädla det där som redan finns hos personen.

Här har vi listat ett antal olika ledarstilar. Du kanske får en egen uppfattning om vem du skulle kunna vara i en ledarskapsroll.

1.Den auktoritära

Den auktoritära ledaren prioriterar sina egna erfarenheter framför teamets. Vid meningsskiljaktigheter är dennes åsikt oftast den ända rätta. Att den här ledartypen många gånger känner sig stressad vid för många förslag på lösningar är ingen underdrift. Hen har oftast inställningen om att för många åsikter förhindrar att jobbet blir gjort. Åsikter som är motsatta från hens egna ignoreras oftast vid projektsamarbeten.

Fördelar med den auktoritära ledarrollen:

• Den auktoritära ledaren har en fantastisk förmåga att slutföra projekt under tidspress.

• Fördelen med denna ledarstil är också den kommer till fördel när det krävs beslutsamma handlingar.

• När denna typ av ledare är den mest kunniga personen i gruppen är hen oerhört framgångsrik.

Nackdelar med den auktoritära rollen:

• Tyvärr främjar den här stilen ingen vidare kreativitet.

• Ledaren blir sällan speciellt populär och kan hamna i dålig dager med den bossiga attityden.

• Den här ledarstilen är sällan formbar och personen kan ha svårt att byta stil.

2.Den demokratiska

Den demokratiska ledaren är samarbetsvillig och uppmuntrar allas åsikter. Även om hens slutliga beslut är det som gäller. Denna typ av ledare är en del av teamet och lägger tid på kollegornas utveckling för att hen ser det som en sätt att nå slutmålet. Är du samarbetsvillig och team-inriktad är du troligtvis denna typ av ledare.

Fördelarna med den demokratiska ledarrollen:

• Enligt forskningen är detta den mest effektiva ledarsstilen.

• En medbestämmande ledarstil leder till högkvalitativa resultat.

• Ledarstilen främjar också för kreativt tänkande inom arbetsgruppen.

• Denna stil motiverar också gruppen att nå slutmålet genom att involvera samtliga deltagare i processen.

Nackdelar med demokratiska ledarrollen:

• Den demokratiska ledaren är inte nödvändigtvis den mest produktiva ledaren, jämförelsevis med den auktoritära.

• Teamet är också helt beroende av att alla samarbetar för nå till mål.

4.Visionären

Den visionära ledaren är lik den auktoritära ledarstilen. Denna typ av ledare har tydliga, långsiktiga visioner om företagets utveckling och är bra på att inspirera och entusiasmera sin omgivning. Visionären kommer till sin rätt vid större förändringar inom företaget och när det behövs en tydlig riktning framåt. Den här typen av ledare söker sig till människor som de litar på och som de kan följa in i det okända. Dessvärre är hen mindre framgångsrik i grupper med experter som har egna idéer och åsikter som avviker från ledarens.

Fördelar med den visionära ledarrollen:

• Denna ledare är inspirerande och hens gruppmedlemmar har oftast en tydlig bild av sina bidragande roller.

• Den visionära ledaren känner sig sällan avskräckt vid motgångar utan att ögonen på slutmålet.

• På grund av att denna typ av ledare har blicken framåt är hen också bra på att skapa beredskapsplaner för att ta sig an utmaningar från yttre faktorer.

Nackdelar med den visionära ledarrollen:

• Tyvärr är denna ledarstil dålig på att hålla kortsiktigt fokus på mindre mål.

• denna ledares vision kan också gå helt förlorad om den är bunden till ledarens personlighet.

• Liksom den auktoritära ledaren är visionären också bra på att avvisa andra gruppmedlemmars idéer.

5.Coachen

Den coachande ledaren är bra på att identifiera gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter och att coacha dem till förbättring. De är också duktiga på att placera rätt person vid rätt position för att nå företagets eller projektets mål. Denna ledartyp är också kreativ, samarbetsvillig och bra på att ge konkret feedback. En riktigt bra coach vet dock när detaljstyrning är viktigt och när det inte är det för att inte förhindra individens utveckling.

Fördelar med den coachande ledarrollen:

• Den coachande ledaren är bra på att skapa en miljö där alla känner sig motiverade och är oftast populär hos hela gruppen.

• Denna ledartyp är också duktig på att förmedla tydliga förväntningar så att teammedlemmarna kan utveckla sina färdigheter.

•Den här ledarstilen ger många företag en konkurrensfördel eftersom den resulterar i kompetenta medarbetare som är villiga att coacha andra.

Nackdelar med den coachande ledarrollen:

• Den coachande ledarstilen kräver tid och tålamod.

• Tyvärr är det inte alla som uppskattar en coach på arbetsplatsen och är ovilliga att ta emot den typen av ledarskap.

• En coach förlitar sig ofta på mänskliga relationer och finns det ingen samhörighet i teamet kan det bli svårt.

6.Den anknytande ledaren

Vill man ha en positiv arbetsmiljö är den anknytande ledaren den du eftersöker. En anknytande ledare är relationsfokuserad och sprider oftast en harmonisk och positiv stämning på arbetsplatsen. Denna ledarstil är bra på att bygga relationer och är otroligt bra när man skapar ett nytt team eller när teamet befinner sig i kris. Tyvärr kan denna typ av ledarstil vara skadlig när fokus hamnar för tungt på vänskap och för litet på produktivitet och mål.

Fördelar med den anknytande ledarollen:

• Med positiv och konstruktiv feedback stärks moralen inom teamet.

• Eventuella konflikter stoppas innan de hinner uppstå.

• Den anknytande ledarens teammedlemmar känner sig värdefulla och mindre stressade.

• Denna ledare har också en förmåga att skapa starka team som uppmuntras att hjälpa varandra.

Nackdelar med den anknytande ledarrollen:

• Lågpresterande teammedlemmar försvinner lätt i myllret och glöms bort. Detta kan tyvärr vara skadligt i arbetet mot gemensamma mål.

• Med denna ledare glöms oftast organisationens mål helt bort.

• Att se sin ledare mer som vän kan skapa förvirring om personen lämnar företaget eller byter team.

 

Självklart finns det betydligt fler personlighetstyper bland våra ledare. Men vill du få klarhet i din egen rekommenderar vi kursen ”Att leda och samordna utan att vara chef”. Att leda andra behöver inte vara svårt.