fbpx

BAM - förebygg arbetsskador

Gå en öppen kurs i BAM och få ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet för att förebygga arbetsskador på er arbetsplats.

BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador.

Utbildningen riktar sig mot chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

bas p bas u

Tidsbegränsat erbjudande - 6990 kr / plats.

Mer om kursen

Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Under den här lärarledda utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte.
 • Att göra en riskbedömning.
 • Roller och deras arbetsuppgifter.
 • Identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande.
 • Omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 

 • Samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet.
 • Upprätta en handlingsplan på din arbetsplats.
 • Samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
 • Riskbedömning utav arbetsmiljön.
 • Att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget.
 • Att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken.

Utbildningsmål

Målet med en öppen kurs i BAM är att deltagaren ska få insikt i arbetsmiljölagstiftningen och riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, samt lära och träna följande punkter uppsatta utav parterna i svenskt näringsliv.

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.
Läs mer om vårt exklusiva konferenspaket här!

Obs! Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs. Behöver ni en skräddarsydd utbildning är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

Smart kommunikation för ledare - Företagskurs - Kursakademin

Tidsbegränsat erbjudande - 6990 kr / plats.