fbpx

Här hittar du våra öppna kurser i arbetsmiljö/arbetsrätt. Gå någon av våra kvalitetssäkrade utbildningar i arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet.

Frågan om arbetsmiljö angår oss alla inom yrkeslivet. Ständiga konflikter, okunskap om säkerhetsrutiner och stress påverkar inte bara vårt mående, men också driften av arbetsplatsen i stort.

Våra kurser i arbetsmiljö stärker dig i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Du lär dig bekämpa kränkande särbehandling eller minska vardagsstressen genom att strukturera upp ditt arbete med flera smarta lösningar.

Utbildningarna i BAM, BAS P/BAS U, SAM och OSA är dessutom kvalitetssäkrade och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Du får de kunskaper kring arbetsmiljölagen som krävs för att inneha rollen som skyddsombud- direkt efter avslutad utbildning.

Alla våra öppna kurser i arbetsmiljö/arbetsrätt finns även tillgängliga som företagskurser i vår huvudmeny. Kontakta oss, om ni behöver en skräddarsydd utbildning inom något av våra ämnesområden.

Senast uppdaterad – 2020-09-09