Byggherre är begreppet som används i lagstiftningen och avser den som beställer ett byggnads- och/eller anläggningsarbete. Med rollen följer en rad uppgifter med tillhörande ansvar, såsom att se till att arbetet sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt ansöka om tillstånd och kvalitetssäkra byggprocessen. Under denna utbildning benar vi ut exakt vilket ansvar som ligger på dig i din yrkesroll och du får en helhetsförståelse för arbetsmiljöarbete i enlighet med kraven från Arbetsmiljöverket.

Innehåll

Genom övningar och teorigenomgång får du de kunskaper som krävs för att arbeta som byggherre. Bland annat går vi igenom följande:

 • Räta ut de olika begrepp som återfinns arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter.
 • Tydliggöra var gränsen går – när är reglerna tillämpliga och inte.
 • Vilka krav som bör ställas på utföraren (BAS P och BAS U).
 • Skyldigheter till uppföljning under arbetsprocessen.
 • Byggherrens roll enligt PBL.
 • Det tekniska samrådet.
 • KA:s roll enligt PBL.
 • Kontrollplaner.
 • Kort om övrig lagstiftning utöver PBL.
 • Startbesked.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Slutsamråd.
 • Slutbesked.

Målgrupp

Den som beställer ett byggnadsarbete och/eller anläggningsarbete och dess olika företrädare, både inom offentlig och privat sektor.

Omfattning

En kursdag, vanligtvis kl.09.00-16.00

Utbildningsmål

Att förstå innebörden av rollen som byggherre och dess företrädare samt ansvaret som åligger de olika rollerna. Skapa förståelse för arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets arbete och syfte.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.