Boka vår kvalitetssäkrade utbildning Arbetsmiljökunskap för chefer som företagskurs och stärk ledningsgruppens kompetens i arbetsmiljöfrågor.

Att arbeta som chef ställer krav på många kunskaper, inte minst inom arbetsmiljö. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen är väsentligt för dina medarbetares hälsa och det finns tydliga riktlinjer inom lagen för att bland annat främja en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga arbetsskador.

Under utbildningen Arbetsmiljökunskap för chefer får du insikt i hur arbetsmiljöarbetet bör struktureras och vilket ansvar som åligger dig som ledare.

Innehåll

  • Att förstå hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och innebörden av olika föreskrifter.
  • Hur vi förhåller oss till riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Vad de olika rollerna innebär och deras funktion.
  • Att kunna göra en riskbedömning.
  • Hur vi lägger upp ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och arbetsskador.
  • Arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö.
  • Förmedla uppsatta mål och rutiner till medarbetarna.

Målgrupp

Den som leder andra i deras arbete i sin roll som chef, arbetsledare, projektledare med flera.

Omfattning

En kursdag, vanligtvis kl.09.00-16.00

Utbildningsmål

Målet med Arbetsmiljökunskap för chefer som företagskurs är att ge chefer och ledare förståelse för sina roller som arbetsgivare enligt lagstiftningen och att kunna omsätta kunskaperna i praktisk handling på plats.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Visste du att du kan välja delar ur vårt övriga kursutbud för att skräddarsy en internutbildning efter era specifika behov? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Senast uppdaterad – 2021-09-17