Att arbeta som chef ställer krav på många kunskaper, inte minst inom arbetsmiljö. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är väsentligt för dina medarbetares hälsa och det finns tydliga riktlinjer inom lagen för att bland annat främja en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Under utbildningen Arbetsmiljö för chefer får du insikt i hur arbetsmiljöarbetet bör struktureras och vilket ansvar som åligger dig som ledare.

Innehåll

Utbildningen består utav en blandning av teori och praktiska gruppövningar. Vi fokuserar bland annat på följande:

  • Att förstå hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och innebörden av olika förskrifter.
  • Hur vi förhåller oss till riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
  • Vad de olika rollerna innebär och deras funktion.
  • Att kunna göra en riskbedömning.
  • Hur vi lägger upp ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och arbetsskador.
  • Arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö.
  • Förmedla uppsatta mål och rutiner till medarbetarna.

Målgrupp

Den som beställer ett byggnadsarbete och/eller anläggningsarbete och dess olika företrädare, både inom offentlig och privat sektor.

Omfattning

En kursdag, vanligtvis kl.09.00-16.00

Utbildningsmål

Att förstå innebörden av rollen som byggherre och dess företrädare samt ansvaret som åligger de olika rollerna. Skapa förståelse för arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets arbete och syfte.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.