Att arbeta som chef inom offentlig sektor skiljer sig ibland från chefsroller i den privata sektorn. Exempelvis kan det finnas andra riktlinjer och rutiner att förhålla sig till. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på hur verksamheter ska arbeta för att främja god psykosocial hälsa hos medarbetarna och förebygga arbetsskador. På utbildningen Arbetsmiljö för chefer inom offentlig sektor går vi igenom vilket ansvar som åligger dig som chef och du får kunskap om hur arbetsmiljöarbetet bör utformas.

Innehåll

Under våra kurser blandar vi teori med praktiska övningar, eftersom vi vet att deltagarna lär sig mer när de får vara delaktiga. Under utbildningen går vi bland annat igenom följande:

 

  • Hur använda hjälpmedlen på Suntarbetsliv.
  • Arbetsmiljölagens uppbyggnad och innebörden av de olika förskrifterna.
  • Olika rollers innebörd och funktion.
  • Innebörden av FAS 17.
  • Sätta upp rutiner i enlighet med gällande lagar och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
  • Hur du gör en riskbedömning.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
  • Förmedla uppsatta mål och rutiner till medarbetarna.

 

Målgrupp

Den som leder andra i deras arbete i sin roll som chef eller arbetsledare, inom kommunal verksamhet.

Utbildningsmål

Att förstå sin roll som arbetsgivare enligt lagstiftningen. Att kunna omsätta kunskapen i praktisk handling.

Omfattning

Två kursdagar, vanligtvis mellan kl. 09.00-16.00

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.