Arbetsrätt i praktiken – En endagskurs i praktisk arbetsrätt för arbetsgivare och HR ansvariga med oss på Kursakademin.

Det här är kursen ger dig kunskaper i hela förhandlingsprocessen från tillämpligt lagrum till det att förhandlingsprotokollet/överenskommelsen är underskrivet av parterna i vanligt förekommande situationer då arbetsgivaren måste förhandla. T.ex. vid en omorganisation eller vid omplaceringar av personal (även avsked kommer att tas upp) och den ger kunskaper om vad du skall tänka på när du förhandlar dvs. planering, genomförande och uppföljning av ditt förhandlingsarbete.

Kursen ger dig även kunskaper i hur du hanterar kommande förändringar inom arbetsrätten, med anledningen av den nya sakpolitiska överenskommelsen mellan svenskt näringsliv och PTK.

Under utbildningen fokuserar vi på de mest relevanta arbetskällorna.

Innehåll:

  • Medbestämmandelagen.
  • Lagen och anställningsskydd
  • Kollektivavtal
  • ..och hur dessa hänger ihop.

Målgrupp

Detta är en kurs i praktisk arbetsrätt som riktar sig till arbetsgivare och HR ansvariga. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskaper i relevanta delar av arbetsrätten som chefer och HR-funktioner behöver kunna när de jobbar med förändringsarbete och personalförändringar.

Plats:

Stockholm – Klassrumsledd i centrala Stockholm.

Omfattning:

1 dag.

Utbildningsmål:

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper i förhandlingsprocessen, dvs. i hur du ska planera, genomföra och följa förhandlingar inom din mest relevanta arbetsrättsliga områden.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.
Läs mer om vårt exklusiva konferenspaket här!

 

Senast uppdaterad – 2021-11-30