BAM –  Bättre Arbetsmiljö – En öppen arbetsmiljöutbildning  som ger dig ett helhetsperspektiv för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador. Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Under den här lärarledda utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte.
 • Att göra en riskbedömning.
 • Roller och deras arbetsuppgifter.
 • Identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande.
 • Omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet.
 • Upprätta en handlingsplan på din arbetsplats.
 • Samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
 • Riskbedömning utav arbetsmiljön.
 • Att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget.
 • Att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig mot chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Plats:

Stockholm – Klassrumsledd i Gamla stan.
(För närmare information om adress eller karta, kontakta oss!)

Omfattning:

2 dagars utbildning.

Utbildningsmål:

Målet med en öppen kurs i BAM är att deltagaren ska få insikt i arbetsmiljölagstiftningen och riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, samt lära och träna följande punkter uppsatta utav parterna i svenskt näringsliv.

Diplom:

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering:

Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.
Läs mer om vårt exklusiva konferenspaket!

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som företagskurs för er som vill ha en skräddarsydd internutbildning till arbetsgruppen. Kontakta oss så hjälper vi er.

Senast ändrad – 2021-05-25

Ladda ner Kursinformationen som pdf