Vi erbjuder nu BAM som företagskurs. Få ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och lär er undvika skador på arbetsplatsen.

BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador. Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Innehåll

Under utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte.
 • Att göra en riskbedömning.
 • Roller och deras arbetsuppgifter.
 • Identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande.
 • Omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet.
 • Upprätta en handlingsplan på din arbetsplats.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning

En BAM-utbildning omfattar 3 dagar. Vi rekommenderar 2+1 dag.

Utbildningsmål

Målet med BAM som företagskurs är att ni ska få insikt i arbetsmiljölagstiftningen och riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, samt lära och träna följande punkter uppsatta utav parterna i svenskt näringsliv:

 • Samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
 • Riskbedömning utav arbetsmiljön.
 • Att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget.
 • Att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.

Senast uppdaterad – 2020-09-02