Nu erbjuder vi Bas P och U som företagskurs. Utbildningen vänder sig till alla som ska agera som Bas P/Bas U, oavsett projektstorlek.

Att ta hänsyn till arbetsmiljö är viktigt ur många aspekter, särskilt på arbetsplatser där risken för arbetsskador är extra stor. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla bygg- och anläggningsarbeten ska ha en byggarbetsmiljösamordnare, vars ansvar är att övervaka att uppsatta arbetsmiljöregler efterlevs under både planeringsfasen (BAS P) och utförandefasen (BAS U). För att få inneha rollen ska du kunna styrka att du har den utbildning som krävs. Utbildningen Bas P och Bas U finns i två olika varianter; som en endagskurs för dig som redan gått en BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) och som en tvådagarskurs för dig som inte har gått en BAM-utbildning.

Innehåll

Under utbildningen ger vi dig den kunskap du behöver för att arbeta med dessa frågor. Teori varvas med praktiska gruppövningar och utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

  • Arbetsmiljölagen samt aktuella förordningar och föreskrifter.
  • Vilka krav som ställs på Bas P och Bas U.
  • Arbetsuppgifter och skyldigheter under arbetsprocessen.
  • Hur du bäst implementerar teorin i det dagliga arbetet inför och under ett byggprojekt.
  • Olika roller och dess ansvar.
  • Ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som ska agera som Bas P/Bas U, oavsett projektstorlek.

Omfattning

För dig som gått en BAM-utbildning: En kursdag (kl. 8-17). Kursen förutsätter att deltagarna har minst aktuell (högst 5 år gammal) BAM-utbildning eller motsvarande. För dig som inte gått en BAM-utbildning: Två kursdagar (kl. 8-17).

Utbildningsmål

Målet med Bas P och U som företagskurs är att ge er förståelse för innebörden av rollen och ansvaret som åligger en BAS P/Bas U, samt ge er de kunskaper kring arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket som krävs för att inneha arbetsrollen.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering

Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

 

Denna kurs finns så klart tillgänglig som öppen kurs för er som enbart vill utbilda ett par av era medarbetare.

 

Senast uppdaterad – 2020-09-02